top of page
SUPERHJÄLTE COOL KID.png

LADDA NER GROWING LISTENING MINDS MATERIAL GRATIS

Kunskapen om hörselnedsättningar, och dess konsekvenser, är tyvärr rätt så låg bland allmänheten. Denna kunskapsbrist orsakar extra utmaningar för ett barn med hörselnedsättning då omgivningen inte alltid förstår eller tillgodoser de behov barnet har. Allmänhetens okunskap kan också påverka vårdnadshavare, och det är inte ovanligt att föräldrar upplever att omgivningen inte har den insikt som krävs.

 

Då vårdnadshavare, och så småningom också barnen själva, vänder sig  till oss professionella med frågor, tankar och funderingar så är det avgörande att vi är väl informerade och kan erbjuda det stöd och den vägledning som familjen behöver. ​

 

Growing Listening Minds material kan användas av alla som är involverade i barnets liv, oavsett om det rör sig om föräldrar eller yrkesverksamma.

SPRÅKSTIMULERANDE MATERIAL

HÖRSELKUNSKAP OCH SJÄLVKÄNSLA

bottom of page