top of page

VÅRA TJÄNSTER FÖR DIG SOM HAR HÖRSELNEDSÄTTNING

VÅRA TJÄNSTER

VÅRT HÖRAPPPROGRAM 1.png
VÅRT HÖRAPPARATPROGRAM 4.png
VÅRT HÖRAPPPROGRAM 2.png
VAXBORTTAGNINGSMOTTAGNING.png
VÅRT HÖRAPPPROGRAM 3.png
ÖVRIGT SORTIMENT.png

DU ÄR INTE ENSAM

Enligt Förenta nationerna lever över 1,5 miljarder människor globalt med hörselnedsättning och detta antal beräknas stiga till över 2,5 miljarder människor år 2030.

G
L
M

GLM FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING

Genom att kombinera audiologisk kompetens med innovation, evidens och empati strävar vi efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just dig och din livsstil.  

Våra audionomer erbjuder sina tjänster på vår mottagning i centrala Lund , i ditt hem. I vissa fall kan vi också erbjuda våra tjänster via vår onlinemottagning, GLM ONLINE. Vi strävar efter att skapa en trygg och öppen miljö där du kan utforska och välja de bästa lösningarna för din hörsel och ditt välbefinnande. Det är viktigt för oss att du lär dig så mycket som möjligt om din hörsel. Vi kommer därför försäkra oss att du har den hörselkunskap som du behöver för att xxxx

 

Hos oss har du möjlighet att prova marknadens ledande hörselhjälpmedel under en period på upp till xx dagar. Det ger dig, tillsammans med din audionom, tid att utforska hur dina nya hörselhjälpmedel passar dig, din livsstil och dina behov.

VÅRA MOTTAGNINGAR

This is your Team section. It's a great place to introduce your team and talk about what makes it special, such as your culture and work philosophy. Don't be afraid to illustrate personality and character to help users connect with your team.

SÅ HÄR JOBBAR VI

01

För att förstå varje individs unika behov och eventuella hörselutmaningar kombinerar vi olika hörseltester med validerade frågeformulär som du ombeds fylla i, innan ditt besök hos oss.  Genom att vi noggrant analyserar dina resultat så har vi möjlighet att identifiera vilka specifika situationer som utgör hinder för dig och skräddarsy en individuell rehabiliteringsplan som adresserar dessa utmaningar på ett effektivt sätt. Genom att tidigt involvera dig i processen vill vi säkerställa att du känner dig delaktig och engagerad i din egen rehabiliterin vilket ökar chanserna för goda långsiktiga resultat.

02

Trots det stora antalet människor som lever med en hörselnedsättning så förstår vi att varje individ är unik, och att ingen hörselresa är den andra lik. Varje person upplever sin hörselnedsättning på ett unikt sätt, påverkad av flera olika faktorer som graden av hörselförlust, typen av hörselnedsättning, socialt stöd, erfarenheter och personlighet.

03

Vi är dedikerade till att guida dig på din hörselresa. Oavsett om det handlar om att hantera kommunikationsutmaningar, utforska olika teknologiska lösningar eller hantera känslomässiga svårigheter, är vi här för att ge dig det stöd och den vägledning som behövs.

VÅRA AUDIONOMER SOM VILL STÖTTA OCH GUIDA DIG PÅ DIN HÖRSELRESA

tina.png

Tina Ibertsson

Lic Audionom,

Ph D i audiologi

Vill du veta mer om mig?
lucas.jpg

Lucas Holm

Lic Audionom, Magisterexamen i audiologi

Vill du veta mer om mig?
tobias.png

Tobias Kastberg

Lic Audionom, Magisterexamen i audiologi

Vill du veta mer om mig?
Linda.jpg

Linda Ivarsson

Lic Audionom, Magisterexamen i audiologi

Vill du veta mer om mig?

"For decades, most hearing care professionals have followed a standard service model for clients whose hearing lossses don´t require medical intervention. They test and confirm a client´s type and degree of hearing loss and create a treatment plan that usually involves hearing aid technology. What`s missing from this hearing care model is the big picture - a real life illustration of how hearing loss, its emotions, and its barriers affect every corner of a persons life."

Shari Eberts and Gael Hannon from Hear & Beyond

Vi kunde inte hitta det du letade efter

Det ser ut som att det inte finns några tjänster att boka ännu. Kontakta oss för mer information.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Satisfaction Guarantee

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page