top of page

 

Ungefär 1 av 500 nyfödda barn har en permanent hörselnedsättning. Av dessa har cirka 90 % hörande föräldrar utan tidigare erfarenhet av hörselnedsättning. Därför är det inte ovanligt att föräldrar saknar kunskap om hörsel när de får veta att deras barn har en hörselnedsättning. Det är heller inte konstigt om beskedet väcker en mängd tankar, funderingar och frågor.

 

Flera forskningsstudier visar att föräldrar upplever den första tiden som både omtumlande och förvirrande. Forskare menar vidare att föräldrar, när de blickar tillbaka, uttrycker att de hade önskat mer kunskap och stöd än vad de upplever att de fått.

 

Din föräldraguide HAPPY syftar till att stärka din hörselkunskap och bidra med stöd och pepp under tiden som ni som familj vänjer er vid hörapparaterna som en del av er vardag.

"Din föräldraguide HAPPY" som e-bok

79,00 krPris
    bottom of page