top of page
Bara på svenska "Den stora frågestunden"

Att känna sig trygg i att vara den man är, och att lita på sitt eget värde är inte så enkelt som det kanske för vissa låter. Att bygga upp en stark självkänsla är på många sätt en utmanande livslång process, och ännu mer utmanande blir det om man möts av andras budskap som mer eller mindre öppet talar om vilka vi bör vara och inte vara. Som barn bygger man ofta upp en självbild som är en reflektion av vad andra jämnåriga tycker och tänker, och det är inte ovanligt att man värderas efter yttre faktorer.

 

Vikten av att passa in medför inte sällan att många barn med hörselnedsättning, när de kommer upp i tidig tonår, väljer att inte använda sina hörapparater eller andra tekniska hjälpmedel. För att verkligen lära känna sig själv behöver man tryggt och nyfiket utforska vem man är och hur man skiljer sig från andra. Genom att ta reda på vilka ens egna sanningar och övertygelser är blir det lättare att separera dessa från andras.

 

"Den stora frågestunden" hjälper dig som finns nära ett barn med hörselnedsättning att nyfiket utforska barnets tankar, känslor, funderingar och behov.

Bara på svenska "Den stora frågestunden"

59,00 krPris
    bottom of page