top of page

GLM-BLOGGEN med Pernilla Andersson



World Hearing Day: Att Höra Världen På Ett Annat Sätt


Idag, den 3 mars, är det World Hearing Day - en dag att öka medvetenhet och reflektion över vikten av hörsel och hörselhälsa runt om i världen. Det är en dag som ger oss möjlighet att lyfta fram de utmaningar som personer med hörselnedsättning kan möta, och det ger oss också en chans att uppmärksamma de lösningar och stöd som finns tillgängliga för dem.


Hos oss på Growing Listening Minds är det självklart att belysa barnaudiologi från ett helhetsperspektiv varje dag på året- men låt oss kasta lite extra ljus just idag.


För många barn är ljuden runt omkring dem en grundläggande del av deras utveckling och förståelse för världen. Men för de barn som föds med hörselnedsättning, eller som utvecklar det senare i livet, kan denna förståelse skilja sig åt. Att navigera i en värld där ljudet är begränsat eller annorlunda kan vara utmanande och kräver ofta anpassning och stöd från omgivningen, såväl från närmsta familjen som i skolan och samhället i stort.


Vikten av tillgång till tidiga insatser är avgörande, men långt ifrån självklart i alla delar av världen. Vi vet att med tidig upptäckt och intervention kan många barn med hörselnedsättning utveckla språkliga färdigheter på liknande sätt som sina hörande kamrater. Det finns en rad behandlingar och teknologier som kan hjälpa till att underlätta kommunikation och lärande, inklusive hörapparater, cochleaimplantat och teckenspråk. Skolan har självklart en central roll i att stödja barn med hörselnedsättning. Genom att erbjuda resurser som specialpedagoger, tolkar och tekniska hjälpmedel kan skolan skapa en miljö där alla elever har möjlighet att lära och växa.


Föräldrar till barn med hörselnedsättning kan möta en rad känslor och utmaningar när de hanterar sitt barns hörseldiagnos. Frågor om hur man bäst stödjer sitt barns utveckling, vilka medicinska eller tekniska lösningar som finns tillgängliga, och hur man kan integrera sitt barn i samhället på ett meningsfullt sätt kan vara överväldigande. Det är viktigt att man som förälder känner att man har tillgång till både adekvat och pålitlig information samt emotionellt stöd för att navigera genom denna resa. Därför känns det värdefullt att GLM bjuder på 20% rabatt till sitt föräldrarcoachingprogram, ett program med syfte att ge vägledning och stöd till dig som förälder till ett barn med hörselnedsättning. Ange koden World Hearing Day när du bokar. Koden gäller under hela mars.


Bidra gärna till forskning och utveckling via Hörselskadades Riksförbund


/Pernilla på GLM-BLOGGEN



43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page