top of page

Vad innebär "hörapparateffekten", och finns den fortfarande?

Uppdaterat: 15 maj


Hörapparateffekten (eng. the hearing aid effect) är den term som används för att beskriva tilldelningen av negativa attribut till individer som använder hörapparat.


Den identifierades empiriskt på 1970-talet då man fann att när foton av tonåringar och vuxna med hörapparater visades, och jämfördes med foton av tonåringar och vuxna utan hörapparater, så beskrevs de med hörapparater med mer negativa ordalag. Liknande studier fortsatte under 1980-och 1990-talet att utföras.


Man varierade åldern på både de som fotograferades med och utan hörapparater samt på de som observerade fotografierna. Resultaten fortsatte visa samma sak, bilder av barn och tonåringar som bär hörapparater beskrivs mer negativt än de bilder som föreställer jämnåriga utan hörapparat (Blood et al., 1977; Brimacombe et al., 1983; Danhauer et al., 1983).


Dessa studier har dock många år på nacken nu, och min gissning är att många av oss förväntar oss ett annat resultat idag. Idag är förståelsen för hur viktigt det är att barn med hörselnedsättning, som använder hjälpmedel, upplever att deras omgivning accepterar dem som de är större. Vi vet att negativa attityder eller uppfattningar om hörselnedsättningar från omgivningen kan påverka barnets självkänsla och hens interaktion med andra jämnåriga.


Därför känns det tråkigt, men viktigt, att belysa studien av Wheeler och Tharpe (2020) som nyligen har undersökt hörapparateffekten på barn. De lät barn i åldern 6-11 år titta på fotografier av två pojkar med liknande kläder och frisyr, men där den ena använder hörapparat och den andra inte. Studieobservatörerna fick sedan svara på olika frågor såsom ”Vilket barn är bäst på matte?”, ”Vilket barn har flest vänner?”, ”Vilket barn vet mest i skolan?” och ” Vilket barn vill andra barn sitta bredvid”. Deras resultat tyder på att denna hörapparateffekt fortfarande finns att finna, och författarna drar slutsatsen att vi inte kommit så långt som man hade önskat under de senaste årtiondena.


Wheeler och Tharpe skriver:


Findings from this study suggest that children who use hearing aids are viewed by their peers with normal hearing as being less physically capable and less socially accepted than those with normal hearing. These findings lend support to professionals who work with children who have hearing loss that time spent providing additional support to encourage social relationships between those with and without hearing loss could be of benefit to both children with and without hearing loss (…)


Intervention likely will need to include educational instruction to peers with normal hearing supported with real interactions with individuals with hearing loss, parent education programs, and self-advocacy and mentoring programs for children with hearing loss.Visst kan vi bättre? Tillsammans!


Keep them growing!

Tina / Growing listening minds


Lindsey R. Wheeler and Anne Marie Tharpe Young Children’s Attitudes Toward Peers Who Wear Hearing Aids, American Journal of Audiology, Vol. 29, 110–119 (2020)
163 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Growing Listening Minds

bottom of page