top of page

Välkommen som gästbloggare Malin Lindgren, logoped på audiologiska avdelningen på SUS

Uppdaterat: 15 maj


Jag arbetar som logoped på Audiologimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund och varje dag möter jag fantastiska barn och ungdomar med hörselnedsättning som är riktiga superhjältar.


Idag är jag stolt gästbloggare på Growing listening minds. En sida för att bygga de tre så viktiga förmågorna självkänsla, hörselmedvetenhet och ett dynamiskt mindset hos barn och ungdomar med hörselnedsättning.


Jag skulle här i detta forum också vilka passa på att lyfta vikten av att stimulera utvecklingen av ett rikt språk. Ett språk som barn med hörapparat behöver för att känna att uttrycka känslor, diskutera, reflektera och problemlösa. Forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustade att möta livets utmaningar. (Livsviktigt snack 2020)Min uppgift är att utmana, stödja och stärka barnen, deras familjer, samt andra viktiga personer i deras närhet, i det långsiktiga arbetet att utveckla språklig förmåga. Genom samtal, stöttning och nätverkande vill jag erbjuda barnen möjligheten att få lyckas, växa och ge dem möjligheterna till, och självkänslan nog, att uttrycka sig.


Att ha en hörselnedsättning, och en önskan om att utveckla ett gott talat språk, kräver en hel del av både barn och föräldrar. En viktig aspekt som jag vill lyfta lite extra är vikten av att stötta barn och ungdomar till att använda sina hörapparater under hela dagen, både hemma och i förskola och skola. När hörapparaterna inte används är det svårare att uppfatta allt som andra säger och det blir därmed bland annat svårare att lära sig nya ord.


Tack vare den neonatala hörselscreeningen upptäcks idag många barns hörselnedsättning tidigt och förutsättningarna att med hjälp av hörapparat, och tidiga språkliga och hörselinriktade insatser, utveckla åldersadekvat språkförmåga är idag stora. Flera studier belyser dock vikten av just användningstid med hörapparater. Till exempel har man funnit att barn som använder sina hörapparater på heltid har betydligt bättre språkförmåga jämfört med de barn som använder sina hörapparater på deltid (Tharpe 2008, Walker et al 2015).


Under 2020 genomförde vi en studie på audiologimottagningen där alla som skulle börja förskoleklass erbjöds att vara med. Syftet var att undersöka språkförmåga, hörselstatus och olika bakgrundsfaktorer såsom användningstid med hörapparater. Vi fann att väldigt få av dessa 6-åringar använde sina hörapparater mer än 3-4 timmar i snitt varje dag, och barnen själva rapporterar att mest använde sina hörapparater i skolan. Vi professionella behöver jobba ännu mer med att stärka barnens hörselmedvetenhet och utbilda föräldrar om olika konsekvenser av en hörselnedsättning, samt ge dem redskap och verktyg för att stötta dem att stötta sina barn.


Varje dag får jag möjligheten att samtala med barn och ungdomar kring deras liv, utveckling och framtid och jag har under åren fått en allt större verktygslåda att använda för att stötta barns språkutveckling. Så vad finns då i min verktygslåda ? Jo, där finns böcker, roliga aktiviteter för mycket samspel och lek, en stor portion lyssnande, mycket information och råd kring att lyfta och uppmärksamma föräldrars fantastiska förmåga att utveckla sina barn och min roll är alltid att uppmuntra att göra mer av det som redan fungerar!
326 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


Growing Listening Minds

bottom of page