Sök
  • Tina Ibertsson

Barnet och "den stora språkstunden"

Uppdaterat: 8 sep.

Hej alla fantastiska föräldrar till barn med hörselnedsättning! Och hej alla pedagoger, logopeder och audionomer som börjar hitta till GLM.


GLM´s egna logoped, Malin, upplever i sin kliniska vardag att många föräldrar gärna vill ha tips på språkstimulerande lekar. De är lite osäkra på vad som behövs och frågar efter konkret material som kan inspirera i vardagen. Utöver det så säger hon att det finns massor av logopeder som ständigt är på jakt efter nytt material:) GLM har såklart lyssnat och utformat ett material som vänder sig till de allra yngsta. Materialet syftar till att stötta den tidiga språkutvecklingen och består av fyra delar som vänder sig till det lilla yngsta barnet som är under 1 år, 1-åringen, 2-åringen och till 3-åringen.Vår förhoppning är att materialet kan fungera som inspiration till föräldrar och locka till mer tillsammanstid och språkstimulans i vardagen.


Vikten av tidig språkstimulans

Idag är det möjligt att identifiera en hörselnedsättning och anpassa hörapparater mycket tidigare än förut. Tidig upptäckt, tidig anpassning och hög användningsgrad i kombination med mycket tillsammanstid bidrar till goda förutsättningar för ett barn med hörselnedsättning att utveckla sin språkliga förmåga i nivå med hörande barn. Även om det lilla barnet använder sina hörapparater mycket så är det viktigt att tänka på att barn med hörselnedsättning, till skillnad från hörande barn, inte har samma möjligheter till passivt lyssnande. Därför behöver ett barn med hörselnedsättning höra samma ord oftare, och i flera olika sammanhang, än ett hörande barn.


När vi lyssnar så gör vi det med hjärnan, och det är hjärnan som tolkar ljuden som vi hör. Ju mer hjärnan får öva på att lyssna på språkljud, på ord och på meningar desto bättre blir den på att tolka och förstå vad det är öronen hör. Det är med detta i åtanke som det är viktigt att belysa den så betydelsefulla tillsammanstiden. Barn lär av sina föräldrar, sin familj och av dom som de tillbringar mest tid med, och även om det finns mängder av faktorer som är betydelsefulla för hur ett barn med hörselnedsättning utvecklar kommunikation och språk så är det samspelet mellan förälder och barn som är den enskilt viktigaste faktorn för barns språkliga utveckling. Barn lär sig bäst när vi vuxna är förebilder och modeller hur olika språkljud, ord och meningarna låter och är uppbyggda. När barnet till exempel får höra oss säga korta meningsfulla meningar så inspirerar och peppar det barnet till att själv prova.


Growing Listening Minds nya material är utvecklat med ambitionen att bidra med språkstimulans till det lilla barnet. Materialet är uppdelat i fyra delar, och varje del innehåller en kort föräldrahandledning, Materialet finns att ladda ner på hemsidan: www.growinglisteningminds.com.

De fyra olika delar baseras på den ordning som barn typiskt utvecklar språk, först språkljud sedan ord och efter det så kommer meningarna, först tvåordsmeningar och sedan treordsmeningar (Om du är intresserad av att läsa mer om barns utveckling så finns det mängder mer information på nätet, tex på 1177 Barnets utveckling 1-2 år - 1177).


Mer om GLM´s nya material

Materialets fyra delar heter:

-Den stora språkstunden, kul med ljud.

-Den stora språkstunden 1,2,3 - nivå 1. Orden

-Den stora språkstunden 1,2,3 - nivå 2. tvåordsordsmeningarna

-Den stora språkstunden 1,2,3 - nivå 3. treordsmeningarna


Kul med ljud

"Den stora språkstunden - Kul med ljud" vänder sig framförallt till det lilla barnet som ännu inte kommit igång med att säga ord. Materialet består av sk ljudhärmande ord. Dessa ord är oftast mycket lättare för det lilla barnet att lyssna till, och genom att använda oss av dom så kan de olika språkljuden läras in på ett lekfullt sätt. Kul med ljud” består av 32 illustrationer och ljud, allt från roboten som säger ”biip boop” till pojken som sitter på pottan och det låter ”ksss”. Det är jättebra om man samtidigt som man gör det ljudhärmande ordet också låter barnet höra det riktiga ordet till exempel "muuu, det är kossan som låter". Glöm inte att skratta och ha roligt med bilderna. Lek chararader. Härma vad bilden föreställer. Låtsas att du sitter på pottan eller kör bilen samtidigt som du gör ljudet. Detta lockar inte bara till skratt utan bidrar även till barnets lust att lyssna efter språkljud.

Den stora språkstunden - 1,2,3

Man brukar säga att barn i 1-års åldern säger ett ord, att barn i 2-års åldern säger två ord och att barn i 3-års åldern säger tre ord. Detta varierar såklart från barn till barn. De allra första orden är ord som påminner mycket om det stavelsejoller som barnet har haft, och det är oftast ord som barnet har hört ofta, tex mamma. Barnet älskar all den respons det får från oss föräldrar när det första ordet sägs, och den responsen stimulerar barnet till att vilja säga fler ljud och testa nya ord. När barnet väl kommit igång med sina första ord så brukar ordförrådet växa och barnet börjar snart att säga fler och fler namn på olika saker, substantiv.


”Den stora språkstunden, nivå 1 – ORDEN ”vänder sig till barn i 1-års åldern och innehåller 24 stycken kort med bilder på substantiv samt medföljande bildbrickor. Man kan enkelt klippa ut korten efter markeringarna och bildbrickorna kan användas för att till exempel spela lotto. Ett annat tips är att dra ett kort och se om ni kan hitta samma sak i hemmet eller förskolan. Eller varför inte gömma några kort lite här och där, och sedan hjälpas åt att leta efter dom. Kanske vill barnet härma vad du säger, eller så behöver barnet höra ordet flera gånger. Oavsett, bli inte stressad. Och om säger fel, då säger du bara det rätta ordet. Kanske säger barnet "goda" . Då säger du ”ja, groda! Titta grodan.”"Den stora språkstunden, NIVÅ 2 - TVÅORDSMENINGARNA" vänder sig till barn i 2-års åldern. När barnet har samlat på sig ungefär 50 ord så brukar de första meningarna komma och det är riktigt roligt för barnet att börja prata i meningar. Plötsligt förstår de vuxna massor av vad barnet tänker och vill berätta, och man kan ha längre samtal om det man upplever och gör tillsammans. För att kunna bilda dessa första tvåordsmeningar så behöver barnet kunna några ord för saker som man kan göra, verb. Verb är också bra för att kunna förstå och följa instruktioner. Nivå 2 innehåller 24 stycken kort med bilder, och fokus här ligger på att du som vuxen ska modellera hur meningarna är uppbyggda genom att betona verbet, till exempel grodan hoppar. Genom att använda medföljande bildbrickor så kan ni spela spel. Prova till exempel att lägga alla kort i en hög och dra ett kort. Du som vuxen berättar vad ni ser på bilden och tillsammans letar ni upp var på brickan kortet ska ligga. Kanske vill barnet redan nu härma vad du säger eller så behöver barnet höra meningarna många gånger. Bli inte stressad om barnet säger orden i fel ordning eller böjer dem fel. Då säger bara du som vuxen den rätta meningen. Kanske säger barnet bara ”hopp” eller”goda hopp hopp” eller så börjar barnet hoppa och låtsas vara en groda. Då säger du ”ja, grodan hoppar! Braaaa! Det finns flera andra sätt att använda korten på. Till exempel så kan ni dra ett kort och sedan göra det som är på bilden, cykla som räven, springa som hästen eller köra bil som katten! Ni kan också leka charader och turas om att gissa vad ni gör eller så kan ni leka följa John.


"Den stora språkstunden, nivå 3 – TREORDSMENINGARNA" vänder sig till barn i 3-års åldern som har kommit igång med sina tvåordsmeningar. Nu är det dags att börja utmanan med längre meningar. Nivå 3 innehåller därför samma 24 bilder, men fokus

här ligger på hela meningen, tex grodan hoppar iväg, katten kör bil. Än en gång är det viktigt att du som vuxen modellerar hur meningen är uppbyggd utan att säga ”nej” eller ”fel” till barnet. Barnet behöver inte säga rätt, det viktiga är att du som vuxen berättar vad det är på bilderna så barnet får höra meningarna många gånger. Det finns många sätt att använda bilderna och den medföljande brickorna på. Kanske ni kan komma på ett eget spel? Ett förslag är att ni provar att dra ett kort och gör det som är bilden. Det kan vara riktigt skoj att till exempel cykla fort som räven eller dansa roligt som apan!


Keep them growing

/Tina och Malin

Growing Listening Minds

86 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla