top of page

GLM-BLOGGEN med Pernilla Andersson


Marknadsansvarig på Ommej, en gratis app för bättre samtal med barn och unga, legitimerad audionom, Magisterexamen i audiologi och Masterexamen i e-hälsa


Skapa en god lyssningsmiljö genom att balansera inredning och akustik


Inredningstrender kommer och inredningstrender går. Många av dagens trender betonar minimalistisk design, hårda ytor och öppna planlösningar vilket kan resultera i akustiska utmaningar. För barn med hörselnedsättning är detta särskilt problematiskt.

Lyssnandet försvåras av olika störningar i ljudmiljön och med tillräckligt mycket störningar krävs ökad koncentration. Det är tröttsamt och förmågan att ta till sig ny information försvåras. För barn med hörselnedsättning förvärrar dålig akustik redan begränsade möjligheter att uppfatta ljud och tal korrekt vilket kan påverkar utvecklingen av språk, kommunikation och sociala interaktioner. Därför är det av yttersta vikt att skapa akustiskt välbalanserade miljöer för barn med hörselnedsättning.


Den vanligaste akustiska störningen är alltför lång efterklangstid. Efterklang uppstår när ljudet i ett rum reflekteras från ytorna i väggar, golv och tak. Dessa reflektioner reflekteras vidare och rummet fylls av ljud. Tal består av korta ljudimpulser med varierande styrka. Vokaler innehåller tex mycket ljudenergi medan många konsonanter har liten energi. Ta till exempel h-ljudet som bara är som en svag utblåsning. Om efterklangstiden är tillräckligt kort kan fler ljud urskiljas och det är enklare att höra de enskilda orden. Om efterklangstiden är lång täcks de svagare ljuden av de starkare ljudens efterklang, bara en del av ordet hörs och det kan vara svårt att uppfatta och urskilja rätt.


Efterklangstiden påverkas av rummets volym och form samt av ytor och inredningsmaterialens ljuddämpande egenskaper. Ljuddämpande material förkortar alltså efterklangstiden och hårda släta ytor förlänger den. Inredning spelar således en avgörande roll för att förbättra akustiken i en miljö. Genom att välja rätt material och möblering kan man skapa en balans mellan absorberande och reflekterande ytor. Att integrera ljudabsorberande material som mjuka mattor, gardiner och akustikpaneler kan efterklangen minska och man skapar en mer dämpad, behaglig och effektiv ljudmiljö för barn med hörselnedsättning.


Jag är glad över att kunna erbjuda er en möjlighet att förbättra ljudmiljön med A-klassade ljudabsorbenter från Poasana. Poasana prioriterar bra akustik i kombination med lekfullhet och smart inredning. Med koden ”GLM20” får ni 20% på ordinarie pris under hela mars månad.


Läs mer på www.poasana.se


Allt gott!


/Pernilla100 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page