top of page

RESAN MOT VUXENLIVET

Uppdaterat: 3 sep.

Resan mot vuxenlivet är en fas som präglas av omvälvande förändringar samtidigt som den markerar de första stegen mot oberoende och självständighet. Det är en period full av möjligheter och potential, men det är också en tid när man lätt kan känna sig vilse och osäker. Samtidigt som man utforskar sitt inre jag, sin egen identitet och sina drömmar, ökar kraven på att man tar eget ansvar och anpassar sig till de förväntningar som omvärlden har. Under denna period är det av stor vikt att unga har en stöttande och förstående omgivning, samtidigt som de är öppna för stunder av reflektion och personlig utveckling.

För att ungdomar med hörselnedsättning framgångsrikt ska kunna navigera genom övergången till vuxenlivet, högre utbildning och arbetslivet så är det viktigt att de har god hörselkunskap, förståelse för sina egna rättigheter och att de vet hur de kan kommunicera sina egna behov. Detta kan bidra till att unga maximerar sina möjligheter och är bättre rustade för att möta de utmaningar som kan uppstå på deras väg.


Genom att erbjuda unga med hörselnedsättning stöd, kunskap, förståelse och verktyg så kan vi hjälpa dem att med självkänslan intakt uppnå sina mål som självständiga individer.


Checklistan "RESAN MOT VUXENLIVET"är ett 5-sidigt dokument som har utformats av Tina Ibertsson på Growing Listening Minds och fungerar som en kompass för att vägleda ungdomar med hörselnedsättning när de navigerar genom övergången till vuxenlivet.


Checklistan belyser flera olika aspekter, från att ha kunskap och förståelse för sin egen hörselnedsättning till att känna till sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter.


Genom att aktivt använda checklistan och ta itu med de frågor, tankar och funderingar som kan uppstå så har man också möjlighet att identifiera områden där ytterligare stöd och resurser kan behövas. Genom att engagera ungdomar med hörselnedsättning i sin egen utveckling och utbildning så möjliggör vi för dem att ta kontroll över sin egen resa mot vuxenlivet.


Är du intresserad av att ta del av denna checklista och börja använda den så finns den här, GRATIS ATT LADDA NER
Keep them growing

Tina

44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page