top of page

LÄS OCH SKAPA BÖCKER TILLSAMMANS MED DITT BARN

Uppdaterat: för 4 dagar sedan


Det är aldrig för tidigt att introducera barn för böcker. Redan från tidig ålder, mellan 0-6 månader, kan barn börja sitt läsäventyr genom att fokusera visuellt på en bok. Ha böcker tillgängliga överallt - i varje rum, i bilen och i väskan - så att det alltid finns en bok tillgänglig.


Låt ditt barn välja vilken bok de vill läsa, även om du har läst den många gånger tidigare. Följ deras intresse och låt dem leda, även om de snabbt bläddrar igenom boken eller går bakåt.


Berätta historien genom att använda bilderna och koppla ihop den med verkliga upplevelser. Till exempel: 'Titta, de åker buss. Minns du när vi åkte buss?'

Under läsningen kan ni diskutera vad ni ser, förutspå vad som kan hända och prata om hur karaktärerna känner. Använd öppna frågor som 'Vad tror du att han kommer att göra nu?' och låt fantasin flöda med frågor som 'Jag undrar...'


Redan vid 2 års ålder förstår de flesta barn att talat språk kan förevigas. De leker med skrivande och gör markeringar med former och linjer som så småningom börjar likna 'normal skrift'. Barn behöver leka med skrivande under en längre tid innan de är redo att faktiskt börja forma bokstäver. Ju mer intresserade vi är av det de skapar, desto mer engagerade blir de. Ju mer vi tittar och lyssnar när de berättar om vad de "skrivit", desto mer vill barnet uttrycka.


Att lära sig skriva tar några år. Barn som rättas för ofta eller ombeds att skriva ut saker "på rätt sätt" kan förlora intresset helt för skrivande. Å andra sidan kommer barn som tycker om processen och som vet att allt de producerar uppskattas, att skriva oftare och därmed bli bättre på det.


Ha tillgång till oändliga förråd av papper, kritor, pennor och - om du klarar av det - färg! När våra barn var små lät jag barnen måla på gamla tapetrullar som jag rullade ut i trädgården. Lyckan var total! Vår dotter älskade anteckningsböcker utan ränder, med tomma blad (se längre ner i detta blogginlägg). Hon kunde sitta i timmar och göra böcker. Teckningarna blev mer och mer detaljerade i takt med att hon också började få mer och mer kontroll på skrivandet. Det producerades böcker i rasande takt. Det bästa hon visste var att få läsa ur dessa böcker för syskonen.


Barn med hörselnedsättning kan behöva anstränga sig mer för att lyssna, tolka och förstå de berättelser de hör. Därför är det jätteviktigt att vi ger dem de bästa förutsättningarna. Läs samma historia om och om igen. Detta hjälper ditt barn att fånga upp ord han kanske har missat tidigare. Förklara historien vid behov. Se till att ditt barn kan se ditt ansikte och bilderna. Detta hjälper ditt barn att följa historien, även om han inte fångar alla ord.


Eftersom barnet kan behöva lite extra tid för att bearbeta och förstå det som de har hört är det jättebra om ni efter att ni har läst en bok tillsammans ritar och skriver en egen bok. Growing Listening Minds kallar detta LYSSNA OCH SKAPA. Det finns också angivet i litteraturen som Läs, skriv och rita. Läs en bok och be ditt barn rita vad de är hen har hört. Läs sedan barnets egna bok tillsammans. Visa intresse för barnets skapande. Lyssna intresserat, ställ öppna frågor.


Att uppmuntra barn med hörselnedsättning att skapa egna böcker stöttar och stärker barnets språkliga och kommunikativa förmåga. Det är också ett kraftfullt sätt att öka deras självkänsla och självständighet. Genom att ge dem verktygen och utrymmet att uttrycka sig på sina egna villkor visar vi att deras röster och upplevelser är värdefulla och betydelsefulla vilket kan ha långtgående positiva effekter på deras självkänsla.

 

Keep us reading

Tina

Growing Listening Minds

63 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page