top of page

GLM-BLOGGEN med Pernilla Andersson

Uppdaterat: 20 marsMarknadsansvarig på Ommej, en gratis app för bättre samtal med barn och unga, legitimerad audionom, Magisterexamen i audiologi och Masterexamen i e-hälsa

 

Vikten av att prata med sina barn


Att prata med sitt barn har en avgörande betydelse för att främja både barnets språkutveckling och välmående. Genom kommunikation förbättras inte bara barnets språkliga färdigheter, utan också förmågan att uttrycka känslor och tankar, samt förmågan att hantera eventuella utmaningar och bygga sunda relationer. I detta inlägg kommer jag att sammanfatta varför det är så viktigt att kommunicera med sitt barn.

 

1.      Främjar språkutvecklingen

 

Barn som befinner sig i en engagerande och utforskande språkmiljö som baseras på interaktion och dialog med sina föräldrar utvecklar ett starkare och rikare språk.

 

2.       Skapar en trygg och stödjande miljö


Att prata med sitt barn ger en trygg och stöttande miljö där de känner sig sedda, hörda och förstådda. Genom att regelbundet kommunicera med ditt barn visar du att barnets åsikter och upplevelser är viktiga och betydelsefulla.

 

3.       Främjar emotionell och kognitiv utveckling


Genom att aktivt lyssna på ditt barn och uppmana ditt barn att uttrycka sina tankar och känslor, främjar du barnets emotionella och kognitiva utveckling. Studier visar att barn, vars föräldrar aktivt engagerar sig i samtal och diskussioner med barnet, har bättre kognitiva förmågor.

 

4.      Bygger tillit och starka relationer


Att prata med ditt barn hjälper också till att bygga en stark relation och ökad tillit mellan er. När barn upplever att de kan prata öppet och ärligt utan rädsla för konsekvenser, främjar det en positiv anknytning och stärker tilliten till dig och andra i barnets näthet. Barn som upplever öppen kommunikation och tillit tenderar att ha mer positiva relationer med sina föräldrar och till andra.

 

Att vara förälder till ett barn med hörselnedsättning innebär att man behöver tänka extra på hur man bäst skapar en bra kommunikativ och språklig miljö för och med sitt barn. I GLM-kanalen publiceras tips, rekommendationer och aktuell forskning löpande, läs mer här  Du kan också få tillgång till personlig vägledning och strategier, läs här 

95 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page