top of page

GLM-BLOGGEN med Pernilla Andersson

Uppdaterat: 20 mars

Marknadsansvarig på Ommej, en gratis app för bättre samtal med barn och unga, legitimerad audionom, Magisterexamen i audiologi och Masterexamen i e-hälsa


Hörselhjärnan och dess plasticitet


Hörselbarken, eller hörselhjärnan om man så vill, spelar en viktig roll i vår förmåga att höra och bearbeta ljud. Den ligger i temporalloben på båda sidor av hjärnan och tolkar och analyserar ljudintryck som leds från öronen. Men vad händer när vi drabbas av en hörselnedsättning eller andra förändringar i vår hörsel?


Hjärnan är plastisk vilket innebär att den kan anpassa sig och förändras beroende på stimuli och miljö. Även om hörselorganet är påverkat eller fungerar avvikande kan hjärnan anpassa sig genom att utveckla nya neurala nätverk eller förstärka befintliga sådana.


Genom auditiv träning kan hjärnan träna om och återuppbygga de neurala kopplingar som möjliggör anpassning, inlärning och återhämtning av hörselsystemet.


Vid födseln har hjärnan många neuroner men få kopplingar. Hjärnan är som mest plastisk under de första levnadsåren, vilket innebär att hjärnan har en imponerande kapacitet att anpassa sig till nya hörselstimuli eller förändringar i hörseln. Hjärnan kan snabbt utveckla nya synapser och neurala nätverk för att bearbeta och tolka ljud. Detta är avgörande för att barn ska lära sig att förstå och tolka olika språkljud och ju mer ljudstimuli desto mer sofistikerad blir de neutrala kopplingarna.


För barn med hörselnedsättning visar studier att tidig hörselhabilitering och användning av hörapparater under den kritiska utvecklingsfasen är väldigt viktig. Genom att ge rätt stimulans och träning till deras hörselsystem i tidig ålder får hörselhjärnan bättre förutsättningar att anpassa sig och utveckla nya neurala nätverk som i sin tur hjälper till att förbättra tolkning och förståelse för ljud.


Hur plastisk är din hörselhjärna?

Övning:


Välj ut din favoritpodd och ändra hastighet till det dubbla mot vad du brukar lyssna på. Lyssna i ca 10-15 minuter och reflektera över om det till en början är svårt att hänga med vad som sägs? Och hur lång tid det tar innan du kan följa vad som sägs utan större ansträngning? När du sedan ändrar tillbaka till din vanliga hastighet, upplever du då att talet är extra långsamt till en början? Det du uppfattar har att göra med din hörselhjärnas förmåga att anpassa sig till förändringar.


Missa inte att prenumerera på GLM-kanalen om du vill veta mer om den lyssnande hjärnan och barns hörapparatsanvändning


/Pernilla

GLM-BLOGGEN54 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page