Sök
  • Tina Ibertsson

"Det du övar på växer sig starkare” (Shauna Shapiro)

Hjärnan är plastisk och dess förmåga att utveckla din känslomässiga kapacitet, självkänsla och tilltro till din egen förmåga är enorm. Den formar sig hela tiden, och om du så att säga matar de regioner i hjärnan som är förknippade med tillfredställelse och välmående så kommer dessa områden växa sig starkare, men tyvärr är motsatsen också sann. Det betyder att om du matar din hjärna med negativa tankar, en negativ självbild och kontinuerligt påminner dig om din egen oförmåga så är det dessa områden, förknippade med oro och olust, som kommer att växa sig starkare.


Varför inte tala med barnen om att de har kontroll över sin egen hjärnas utveckling? Jag tror att det hjälper våra barn, när tuffare tider kommer, att de har övat upp en medkänsla för sig själva, och att de har lärt sig att acceptera även de svårare känslorna och de mindre roliga stunderna.


Growing listening minds grundar sig i orden; ”det du övar på växer sig starkare”, och i ambitionen att bidra med material, produkter och inspiration som stöttar dig som finns nära ett barn med hörselnedsättning att öva på rätt saker, att stimulera utvecklingen av självkänsla, hörselmedvetenhet och ett dynamiskt mindset. Ett mindset som rustar barnet att möta livet. Så som livet är.


Flera forskare inom audiologi, så som Karen Anderson, Kris English och Jane Madell, menar att barn med hörselnedsättning kan behöva stöttas lite extra i att utveckla ett starkt SJÄLV. Ett starkt själv som hjälper dem att både känslomässigt och mentalt förhålla sig till det de vet om sig själva, och ju tidigare vi som finns i barnets nätverk, lär barnen att förhålla sig till sig själva, desto bättre.


Barn behöver, precis som vi, lära sig att själva reflektera över livets upp och nedgångar. De behöver hitta sina egna verktyg och redskap. Detta kan vi hjälpa dem med. Vi kan finnas där. Vi kan visa tillit. Vi kan vara nyfikna, och vi kan vilja lära känna dem. Så som de är. FANTASTISKA.


37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla