top of page

Barn med hörselnedsättning och vikten av att kunna berätta…

Uppdaterat: 15 maj


-”Jag hör dig inte när du vänder bort huvudet”


Att berätta för andra vad man behöver för att kunna höra är inget barn med hörselnedsättning lär sig av sig själv. Denna förmåga att representera sig själv (e.g self-advocacy skills) är en färdighet som behöver tränas in, och det kräver en medveten insats från det närmaste nätverket, inklusive föräldrar, förskolepersonal, audionomer, logopeder och pedagoger.


Tillsammans behöver vi hjälpa barnet att lära sig så mycket som möjligt om hörselnedsättningen, och vi behöver uppmuntra barnet att uttrycka sina känslor, tankar och funderingar. På så sätt kan vi hjälpa barn att förstå sin hörselnedsättning, sina behov och modet att våga uttrycka dem.Småbarn och förskolebarn är naturligt nyfikna och har en inneboende vilja att lära sig. Detta kan användas som en kraftfull resurs för att underlätta förståelsen och acceptansen av hörselnedsättningen och hörapparaterna. Anpassa förklaringen om hörsel och hörapparaterna på ett sätt som passar barnets ålder genom att använda enkel och lekfull kommunikation. Det gör det lättare för barnet att koppla samman informationen med sitt eget liv.


Berätta på ett sätt som väcker deras fantasi och intresse, allt för att göra lärandet roligt och engagerande. Uppmuntra gärna barnet att berätta för en leksak eller ett gosedjur om sin hörselnedsättning och hörapparaterna. Detta övar upp barnets förmåga att förklara och dela med sig av sin kunskap, samt ger en känsla av att vara expert och lärare, vilket stärker barnets självkänsla.


 Ni som följer mig på Growing Listening Minds vet hur ofta jag skriver om hur all empowerment av barnet startar och växer ur - och av- nätverket. Det är i samspel med oss som det sådda fröet börjar att gro. Låt oss tillsammans jobba för att våra superhjältar känner sig trygga i vetskapen att de har kunskap om sin egen hörselnedsättning och sina hjälpmedel, och att de får växa upp med en omgivning som har kunskap om barnets behov.

 

Keep them growing

 

Tina

Growing Listening Minds


60 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page