top of page

Är du förälder och undrar om en hörapparat kan hjälpa ditt barn att höra bättre?En vanlig fråga som många föräldrar ställer sig i samband med beskedet att deras barn har en hörselnedsättning är om en hörapparat kan hjälpa barnet att höra bättre. Det enkla svaret är ju ja, men jag skulle ändå vilja resonera lite kring denna fråga då svaret egentligen är tudelat – och dessutom innehåller en mycket viktig extra dimension – allt beroende på vad du faktiskt menar med frågan.


Om din fråga gäller ifall en hörapparat kommer att göra att barnets hörnivå bli bättre med en hörapparat, det vill säga det vi undersöker i samband med ett hörseltest - så är svaret nej. I alla fall om barnet har en sk sensorineural hörselnedsättning där hårcellerna i inneörat är skadade. Den skadan är permanent och ett hörseltest kommer fortsatt att visa att barnet har en hörselnedsättning, oavsett om barnet använder hörapparat eller ej. En hörapparat kan alltså inte på något sätt ”laga” örats förmåga att höra.


Om din fråga istället gäller ifall ditt barn kommer att höra bättre när hen använder sina hörapparater. Det vill säga om barnets förmåga att lyssna på och förstå tal kommer att bli bättre när hen använder hörapparater så är svaret ja. MEN, det finns också en extra dimension till detta som gäller hur bra barnets förmåga att kommunicera kan bli – och den dimensionen har att göra med det faktum att vi inte lyssnar med öronen utan med hjärnan.


Inuti varje människas huvud bär vi runt på ett mysterium. Din hjärna en är grå klump på drygt ett kilo. Den formar dina tankar. Den skapar dina känslor. Den lagrar dina minnen. Den styr allt som händer i din kropp, och det är hjärnan som hjälper oss att tolka och förstå det är vi de fakto hör.


Om man har en hörselnedsättning så innebär det att man har svårt att höra vissa ljud vid vissa frekvenser. Det beror på att de hårceller vars jobb det är att fokusera på just dessa frekvenser är skadade. Om vi till exempel har en hörselnedsättning som innebär att det framförallt är de höga frekvenserna som vi har svårt att höra så är det de hårceller som ligger längst ut i hörselsnäckan som är skadade. De kan då inte göra sitt jobb och leda ljudet vidare upp till hjärnan via hörselnerven.. Detta påverkar hjärnans förmåga att förstå och tolka vad det är den hör. Får hjärnan inte tillgång till dessa ljud under barnets sk kritiska period (vad det innebär kommer jag berätta i ett senare inlägg) så kommer den alltså efter ett tag att sluta ”lyssna efter” dessa ljud - det kallas auditiv deprivering.


När denna auditiva deprivering sker så bestämmer sig vår fantastiska hjärna för att omorganisera sig och istället lägga kraft och energi på annat för att kompensera för ljudförlusten, till exempel fokuserar den istället på visuella stimulin.


Hjärnan behöver alltså öva upp sin förmåga att lyssna genom att FÅ TILLGÅNG TILL ljuden, och denna tillgång får den med hjälp av hörapparater. Och ju mer tillgång den får innan en auditiv deprivering sker desto ”bättre” blir den på att:

  • lyssna efter ljuden

  • känna igen ljuden

  • tolka ljuden

  • förstå ljuden

/Tina GLM

90 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page