foto tina solros_edited.jpg

Välkommen Till Growing Listening Minds (GLM) alla instagram- och facebook-vänner. HÄR NEDAN FINNS LÄNKAR FÖR DEN INTRESSERADE

 
 

GROWING LISTENING MINDS OLIKA PRODUKTER

 
 
 

DEN STORA FRÅGESTUNDEN SOM DIGITAL FIL

 
 

POSTERN "DEN LILLA FRÅGESTUNDEN" SOM DIGITAL FIL

 

POSTERN "SUPERFANTASTISKA ASTRIDS BESÖK HOS AUDIONOMEN" SOM DIGITAL FIL

 

POSTERN " GRADER AV HÖRSELNEDSÄTTNING" SOM DIGITAL FIL

 

POSTERN "AUDIOGRAMMET" SOM DIGITAL FIL