top of page

FANTASTISKA FÖRÄLDER

Välkommen till GLM och tack för förtroendet.

Growing listening minds grundar sig i orden; ”det du övar på växer sig starkare” och i ambitionen att bidra med utbildning, material, information och inspiration till dig som finns nära ett barn med hörselnedsättning. Tillsammans med er vill vi bidra till  att stötta och stärka barnet att utveckla en god självkänsla, hörselmedvetenhet och språklig förmåga.

Keep us growing

/Tina

Information till föräldern: Tjänster

Här hittar du information till dig som precis fått veta att ditt barn har hörselnedsättning

Här hittar du information om varför det är viktigt att upptäcka en hörselnedsättning så tidigt som möjligt i ett barns liv

Här hittar du information om den fantastiska hörapparaten

Här hittar du information om vad som händer på de olika besöken hos audionomen i samband med hörapparatanpassningen

Här hittar du information som syftar till att stötta er att vänja sig vid hörapparaten som en del av era liv

Här hittar du mer information om hörselnedsättning, hörselprov och olika kommunikationsstrategier

Här hittar du information om vikten av att stärka ditt barns självkänsla och hörselmedvetenhet

Här hittar du information och tips om hur du kan stötta och stärka ditt barns språkliga och kommunikativa utveckling

Här hittar du tips från logoped Malin Lindgren

Information till föräldern: Lista

HAR DU FÅTT VETA ATT DITT BARN HAR EN HÖRSELNEDSÄTTNING?

Information till föräldern: Rubriker
bebis streckis.png

Ca 1/500 nyfödda har en permanent hörselnedsättning (Mackey, 2022). Av dessa  så har den stora andelen nyupptäckta barn hörande föräldrar utan någon tidigare erfarenhet av hörselnedsättning. Detta kapitel är skrivet till er som nyligen har fått beskedet att ert barn har en hörselnedsättning.

Information till föräldern: Bild
BERÄTTELSEN.png

EN SAK I TAGET

Det är inte förvånande att det väcker frågor, funderingar och oro hos dig som precis fått veta att ditt barn har en hörselnedsättning. Mängder med studier visar att den första tiden efter att diagnosen har fastställts upplevs som omtumlande av föräldrar. För att läsa mer, tryck här:

läsa bok.png

KUNSKAP, KUNSKAP OCH ÄNNU MERA KUNSKAP

När du känner att du är redo, samla på dig så mycket kunskap och information som möjligt. Din kunskap och din förståelse kommer att bidra till att du bättre kan tillgodose ditt barns möjligheter att tilläga sig hörsel, språk och kommunikation. För att läsa mer, tryck här:

om föräldraskapet.png

OM FÖRÄLDRASKAPET

Att bli förälder är en resa, en process. Ju mer redo du är att möta tanken att du faktiskt också kommer att utvecklas, desto smidigare blir resan. Vi lär av våra barn. Vi lär av kärleken. Av omsorgen. Av frustrationen. Av oron. Av sömnlösheten. Vi lär av livet. Mitt i livet. Att ha känslor och att visa dem är inte ett tecken på svaghet. Det är ett tecken på att vi är mänskliga. För att läsa mer, tryck här:

Information till föräldern: Medarbetare
UTBILDNING 3.png

MISSA INTE GROWING LISTENING MINDS FÖRÄLDRASTUND

Vad ska jag säga till anhöriga som har frågor om mitt barns hörselnedsättning? Hur kan jag stötta mitt barns språkutveckling?


'Som förälder kan man ha många frågor och funderingar. Oavsett om ditt barn nyligen har fått hörapparater eller har haft dem en längre tid så är du som förälder varmt välkommen till Growing Listening Minds föräldrastunder som under 2023 äger rum

  • den  20 januari kl 12.00-13.00

  • den 5 maj kl 12.00-13.00 och

  • den 25 augusti kl 12.00-13.00

Information till föräldern: Bild

GROWING LISTENING MINDS TIPS

Som förälder är det mycket ny information som ska bearbetas och läras in i samband med att ett barn med hörselnedsättning diagnosticeras.


QPL är en frågeställningslista som syftar till att vägleda dig som förälder i att identifiera vilka eventuella frågor eller funderingar du har i stunden. Du kan med hjöp av denna lista förbereda dig inför nästa möte med audionomen genom att välja en eller flera frågor som återspeglar vad som är viktigast att få svar på just nu.

Några exempel på de frågor som finns på listan är:

  • Vilken typ av hörselnedsättning har mitt barn?

  • Varför reagerar inte mitt barn på vissa ljud?

  • Kommer mitt barns hörsel att bli bättre/sämre med tiden? 

  • Hur bestämmer du vilka hjälpmedel och vilken teknik som är rätt för mitt barn?

  • Jag har svårt att förlika mig med diagnosen och vad den kan betyda för mitt barn och min familj. Hur kan jag få stöd?

Så, sätt dig ner i lugn och ro. Läs igenom frågorna och välj de frågor som just nu känns aktuella för dig att få svar på. Ta sedan med dig dessa frågor till nästa besök hos audionomen.


För att ladda ner QPL, tryck här:

Information till föräldern: Medarbetare

OM TIDIG DIAGNOS

Det här kapitlet innehåller information som förklarar varför det är viktigt att man upptäcker en hörselnedsättning hos barn så tidigt som möjligt

BEBISÖRA_edited.jpg

Som förälder till en liten guldklimp så går tiden fort. Det är så mycket känslor, tankar, glädje och oro. Då är det lätt att fråga sig om inte alla dessa besök och insatser gällande barnets nyupptäckta hörselnedsättning kan vänta lite.

Den del av hjärnan som är ansvarig för att tolka det öronen hör måste utvecklas innan ett barn kan lära sig att utveckla talat språk. En bebis hjärna börjar direkt att öva på att känna igen, tolka och förstå olika ljud och ju mer hjärnan får öva, och ju mer vi som finns nära barnet badar barnet i språk, desto bättre är det för barnets tal- och språkutveckling. 

Har man som bebis en hörselnedsättning så kommer hjärnan inte att kunna öva upp sin lyssnarförmåga på samma sätt som en hörande bebis då hjärnan helt enkelt inte kan höra alla språkljud. Om målet är att barnet ska lyssna och tala så behöver hjärnan hjälp med att få tillgång till dessa språkljud.


Ju tidigare vi kan upptäcka barnets hörselnedsättning desto snabbare kan vi påbörja en behandling och säkerställa att hjärnan får tillgång till den auditiva stimulans som den behöver för att utveckla sin förmåga att lyssna, tolka och förstå språk.

Information till föräldern: Medarbetare
frågetecken 1.png

FÖRÄLDRAFRÅGAN

ÄR DET SÄKERT ATT EN HÖRAPPARAT KOMMER ATT HJÄLPA MITT BARN ATT HÖRA?

​Det enkla svaret är ja, men svaret är  egentligen är tudelat, och innehåller en extra viktig dimension. Allt beroende på vad du faktiskt menar med frågan.

Vill du läsa mer, tryck här:

Information till föräldern: Bild

OM HÖRAPPARATEN

DEN FANTASTISKA HÖRAPPARATEN.png
HÖRAPPARATER KAN INTE JÄMFÖRAS MED GLASÖGON.png

När du har fått veta att ditt barn har en hörselnedsättning kan det också vara så att du får beskedet att ditt barn behöver hörapparat eller något annat hjälpmedel.


För att läsa mer om hörapparater och hur de fungerar, tryck här:

Om man har en synnedsättning och använder glasögon så kan man oftast se mer eller mindre perfekt. Hörselsystemet fungerar annorlunda än ögat och hörapparaten kan inte kompensera för hörselnedsättningen på det sätt som glasögonen kan för synnedsättningen. 

För att läsa mer om detta, tryck här:

Information till föräldern: Medarbetare

OM HÖRAPPARAT-
ANPASSNINGEN

Detta kapitel innehåller information om vad som händer på de olika beöken i samband med ditt barns hörapparatutprovning

Information till föräldern: Lista
SÄTTA PÅ HÖRAPPARATEN_edited.jpg

För att läsa om det första besöket när ditt barn ska få hörapparater, tryck här:

För att läsa om det andra besöket, tryck här:

För att läsa om utvärderingsbesöket, tryck här

För att läsa om de olika uppföljningsbesöken, tryck här:

frågetecken 1.png

FÖRÄLDRAFRÅGAN

VAD SKA JAG VARA FÖRBEREDD PÅ NÄR MITT BARN PROVAR SINA HÖRAPPARATER FÖR FÖRSTA GÅNGEN?

Många föräldrar upplever detta som en känslosam och speciell stund. Det kan vara bra att förbereda sig på att det är det, inte bara för er, utan också för er lille superhjälte. Det är svårt att förutse vilken reaktion ni kommer att få från barnet. Oavsett om det är med förvåning, tårar eller skratt så är känsloyttringen en reaktion på att någonting är nytt.

Information till föräldern: Bild
barn hörapp_edited.jpg

Det kan vara en utmanande period för hela familjen när ett barn ska vänja sig vid hörapparaterna.  Det här kapitlet innehåller information som syftar till att peppa och stärka er under denna tillvänjningsperiod.

OM ATT SOM FAMILJ VÄNJA SIG VID HÖRAPPARATERNA

Information till föräldern: Nyheter
lovisa.png

BARNAUDIONOM LOVISA HILL

DET ÄR OK!!


"Det är ok om det tar lite tid att få in tekniken in din familjs vardagsrytmik. Vi ser dagligen föräldrar som stöttar sina barn till att använda, utvecklas och växa med sina hörapparater. Vi vet att ni kan lyckas. Vi vet också att de allra flesta känner sig osäkra  innan hörapparaten plötsligt blivit en av alla andra vardagliga rutiner. För dagen kommer då ert barn har vant sig, och lärt sig uppskatta sina hörapparater. Det går snabbare för vissa, och tar lite längre tid för andra - men dagen kommer“

NANNA_edited.jpg

HÖRAPPARATEN TILL DEN LILLA YNGSTA 0-12 MÅNADER

Ett litet barns öra växer snabbt och det innebär att ni kan behöva göra flera avtryckstagningar. Om inte avtrycket har rätt passform så är det obekvämt och utöver det ökar risken för att hörapparaten återkopplar (piper). Om hörapparaten återkopplar så behöver det dock, på ett så här litet barn, inte betyda att insatsen sitter fel. Den piper också när något kommer emot den och det sker ofta när barnet är så här litet, tex när barnet ligger i vagnen eller vi har barnet i famnen. 

Använd hörapparaterna så mycket som möjligt. Även om ett så här litet barn sover mycket så finns det tider och stunder när ni kan ha en fin tillsammansstund - du, ditt barn och hörapparaten.​

I takt med att barnets motoriska färdigheter börjar att utvecklas så kan barnet själv ta av sig hörapparaten, vilket vissa finner roligare än andra. I denna ålder betyder det inte så mycket utan barnet försöker bara lära sig nya roliga saker. Gör inte så stor sak av det utan sätt bara tillbaka hörapparaten igen. 

Information till föräldern: Medarbetare
frågetecken 1.png

FÖRÄLDRAFRÅGAN

GÖR DET ONT?

Om det lite större barnet visar att det inte vill använda sina hörapparater är det inte ovanligt att föräldrar blir oroliga och tänker att barnets protester beror på att hörapparaten är för högt inställd eller att insatserna skaver. Visst ibland kan det vara så, men oftare handlar det mer om att barnet reagerar på att någonting är nytt, att någonting helt enkelt sitter på örat eller att barnet får en förälder att reagera "lustigt" när hörapparaten åker av.

Information till föräldern: Bild

TÄNK PÅ ATT VÅRA SMÅ SUPERHJÄLTAR ÄR OERHÖRT UPPMÄRKSAMMA PÅ OSS OCH PÅ VAD VI SIGNALERAR. DITT KROPPSPRÅK OCH DIN RÖST KAN AVSLÖJA DIG MER ÄN VAD DU TROR. DIN ACCEPTANS AV BARNETS HÖRSELNEDSÄTTNING OCH BEHOV AV HÖRAPPARATER HAR VÄLDIGT STOR BETYDELSE BÅDE FÖR HUR BARNET SER PÅ SIG SJÄLV OCH PÅ SINA HÖRAPPARATER 

Information till föräldern: Bild
den stora hörselboken framsida.png

MISSA INTE SUPERHJÄLTEGUBBENS SIDA TILL ALLA SUPERHJÄLTAR eller "DEN STORA HÖRSELBOKEN"

Hörapparater är förhållandevis ovanliga, framförallt på barn, så det kommer att komma stunder då andra ställer frågor. Det är oftast inte menat som något elakt men är man som barn inte förberedd eller inte vet vad man ska svara kan det upplevas som läskigt. Missa inte superhjältegubbens sida OCH "DEN STORA HÖRSELBOKEN" som båda syftar till att nära hörselmedvetenhet hos barn med hörselnedsättning.

Information till föräldern: Bild
Palm Trees

BARNET, DU OCH SPRÅKET

I detta kapitel kan du läsa om språklig utveckling och få tips och råd om hur du  kan stötta och stärka språk och kommunikation hos barn med hörselnedsättning. 


Barn lär av sina föräldrar, sin familj och den plats där de tillbringar mest tid.  En av de kanske allra viktigaste delarna i barns språkutveckling är att få vara tillsammans, att få leka och att samspela!


Barn lär genom att titta, lyssna, härma och utforska tillsammans med er, och det bästa är att vardagen är full av möjligheter och tillfällen för denna värdefulla tilllsammanstid!

Information till föräldern: Tjänster

HA ROLIGT TILLSAMMANS MED VÅRT MATERIAL

Har du sett Growing Listening Minds material som syftar till att stötta och stärka den tidiga språkutvecklingen?

kul med ljud 3.png

HA KUL MED "KUL MED LJUD"

HA KUL MED "LYSSNA OCH GÖR"

lyssna o gör 1.png
NIVÅ 2 EXEMPEL BILDER.png

HA KUL MED "DEN STORA SPRÅKSTUNDEN - NIVÅ 2"

Information till föräldern: Nyheter
tina2.png

"Som förälder är det
bra att ha höga förväntningar på att barnet ska utvecklas i takt med hörande barn, och ta hjälp med vad
barnet behöver för att nå de olika milstolparna."

Logoped Malin Lindgren

Information till föräldern: Citat
FYLL I PRENUMERATIONSFORMULÄRET NEDAN.png

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM VAD SOM HÄNDER PÅ GLM?

Information till föräldern: Bild

Prenumerationsformulär

Håll dig uppdaterad

Tack för ditt meddelande!

Information till föräldern: Subscribe
bottom of page