DENNA SIDA VÄNDER SIG TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER TILL ETT BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING.

HÄR HITTAR DU MASSOR INFORMATION, TIPS OCH STÖD PÅ ER HÖRSELRESA

Har du nyss fått veta att ditt barn har en hörselnedsättning?

Om tidig upptäckt och intervention

Om hörapparaten

Om hörapparatanpassningen

Om att vänja sig vid hörapparaten

Om den typiska språkutvecklingen

Om språk och kommunikation hos barn med hörselnedsättning

Om hörsel och hörselprov

 
glm_edited.jpg
 

HAR NI NYLIGEN FÅTT VETA ATT ERT BARN HAR EN HÖRSELNEDSÄTTNING?

Ca 1-2/1000 barn föds varje år med en hörselnedsättning, och ytterligare förvärvar en hörselnedsättning under barnaåren. Av dessa  så har den stora andelen nyupptäckta barn hörande föräldrar utan någon tidigare erfarenhet av hörselnedsättning. Detta kapitel är skrivet till er. som nyligen fått beskedet att ert barn har en hörselnedsättning.

 
förvirrad förälder.png

INFORMATION, INFORMATION OCH ÄNNU MERA INFORMATION

Ca 1-2/1000 barn föds varje år med en hörselnedsättning och av dessa har den stora andelen nyupptäckta bebisar hörande föräldrar utan någon tidigare erfarenhet av hörselnedsättning. Det är inte förvånande alls att det väcker frågor, funderingar och oro hos dig som precis fått veta att ditt barn har en hörselnedsättning. Mängder med studier visar att är att den första tiden efter att diagnosen har fastställts upplevs som omtumlande av föräldrar. Om du går runt med funderingar, oro eller frågor så skriv ner allt. Skaffa dig ett nytt anteckningsblock eller använd mobilen och samla på dina egna tankar. Ta sedan med dina frågor och funderingar till audionomen eller läkaren nästa gång ni ska dit. Det finns inga dumma frågor, och de professionella finns där för att stötta dig.


Även om du redan har fått en hel del information från doktorn eller audionomen rörande ditt barns hörsel. Det är ganska troligt att du kommer ihåg en del av det som sades i samband med beskedet, men det är också troligt att du glömt annat. Det är du inte ensam om. Forskning visar att en stor andel av all den information man får i samband med en diagnos glöms bort. Det är ok. När du är redo så finns det mängder av hemsidor som du kan söka information på. Du kan till exempel hitta information på 1177, på hörsellinjen eller på barnplantornas hemsida.

Öppna lärobok i biblioteket

KUNSKAP, KUNSKAP OCH ÄNNU MERA KUNSKAP

När du känner att du är redo, samla på dig så mycket kunskap och information som möjligt. Din kunskap och din förståelse kommer att bidra till att du bättre kan tillgodose ditt barns möjligheter att tilläga sig hörsel, språk och kommunikation.


Många föräldrar upplever ett stort behov av att träffa andra föräldrar i samma situation. Någon som de kan dela erfarenheter, tankar och funderingar med. Det finns massor av fröräldrar som har gått igenom det som du just nu går igenom. För att komma i kontakt med andra så kan du vända dig till de föräldraföreningar som finns. Utöver det så brukar habiliteringen i de olika regionerna erbjuda kurser för föräldrar till barn med hörselnedsättning 

grow togetehr.png

ATT BLI FÖRÄLDER ÄR EN RESA

Att bli förälder är en resa, en process. Ju mer redo du är att möta tanken att du faktiskt också kommer att utvecklas, desto smidigare blir resan. Vi lär av våra barn. Vi lär av kärleken. Av omsorgen. Av frustrationen. Av oron. Av sömnlösheten. Vi lär av livet. Mitt i livet. Att ha känslor och att visa dem är inte ett tecken på svaghet. Det är ett tecken på att vi är mänskliga. Om du känner att du behöver hjälp och stöd, be om det. Var mänsklig.

 
TIPS 1.png

Många föräldrar har frågor eller känner oro över sitt barns hörselnedsättning som de vill diskutera med sin audionom.  Frågelistan QPL innehåller totalt 32 frågor och syftar till att hjälpa föräldrar att sortera sina  tankar och fokusera på det som just nu är viktigt och aktuellt. Så, sätt dig ner i lugn och ro. Läs igenom frågorna och välj de frågor som just nu känns aktuella för dig att få svar på just nu. Ta sedan med dig dessa frågor till nästa besök hos audionomen.

 

OM VARFÖR DET ÄR VIKTIGT ATT EN HÖRSELNEDSÄTTNING UPPTÄCKS SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT

Det här kapitlet innehåller information som förklarar varför det är viktigt att man upptäcker en hörselnedsättning hos barn så tidigt som möjligt

 
Image by Alex Pasarelu

Som förälder till en liten guldklimp så går tiden fort. Det är så mycket känslor, tankar, glädje och oro. Då är det lätt att fråga sig om inte alla dessa besök och insatser gällande barnets nyupptäckta hörselnedsättning kan vänta lite.

VARFÖR KÄNNS DET SOM ATT DET ÄR SÅ BRÅTTOM?

Den del av hjärnan som är ansvarig för att tolka det öronen hör måste utvecklas innan ett barn kan lära sig att utveckla talat språk. En bebis hjärna börjar direkt att öva på att känna igen, tolka och förstå olika ljud och ju mer hjärnan får öva, och ju mer vi som finns nära barnet badar barnet i språk, desto bättre är det för barnets tal- och språkutveckling. 

Har man som bebis en hörselnedsättning så kommer hjärnan inte att kunna öva upp sin lyssnarförmåga på samma sätt som en hörande bebis då hjärnan helt enkelt inte kan höra alla språkljud. Om målet är att barnet ska lyssna och tala så behöver hjärnan hjälp med att få tillgång till dessa språkljud.


Ju tidigare vi kan upptäcka barnets hörselnedsättning desto snabbare kan vi påbörja en behandling och säkerställa att hjärnan får tillgång till den auditiva stimulans som den behöver för att utveckla sin förmåga att lyssna, tolka och förstå språk.

 
frågetecken 1.png

HUR GÅR DET TILL NÄR MAN TESTAR BARNS HÖRSEL?

I takt med att ditt barn växer kommer olika hörseltest att användas. För att läsa mer, tryck här:

 

OM HÖRAPPARATEN

 
BERÄTTELSEN.png

När du har fått veta att ditt barn har en hörselnedsättning kan det också vara så att du får beskedet att ditt barn behöver hörapparat eller något annat hjälpmedel. Tanken på att ditt barn ska bära hörapparater kan kännas stor och omtumlande till en början. Det är viktigt att du påminner dig om att du inte behöver greppa allt på en gång. Ta en sak i taget och en lärdom i sänder.

Dagens hörapparater är avancerade små signalbehandlingsprocessorer som det är fullt möjligt att prova ut även till de allra yngsta. En hörapparat består av en mikrofon och en förstärkare. Mikrofonen omvandlar de ljudvågor som hörapparaten fångar upp till elektriska signaler som sedan skickas vidare till förstärkaren. Förstärkaren bearbetar och förstärker den elektriska signalen så att den passar just ditt barns typ och grad av hörselnedsättning. Om du vill lära mer om ditt barns hörapparater. Ta reda på vilket fabrikat ditt barns hörapparater har och besök just det företagets hemsida.

 
frågetecken 1.png

HAR ALLA HÖRAPPARATER SAMMA INSTÄLLNINGAR?

Nej, det finns inte en generell inställning/förstärkning. Alla hörapparater anpassas istället individuellt efter just ditt barns hörselnedsättning. Ljud vid olika frekvenser hanteras olika beroende på ditt barns hörselnedsättning, och detsamma gäller ljud med olika styrka. Ett starkt ljud omvandlas alltså inte på samma sätt som ett svagare ljud.

 

OM HÖRAPPARAT-ANPASSNINGEN

Det här kapitlet innehåller information om vad som händer vid de olika besöken i samband med att barnet ska få hörapparater.

 
HÖRAPPARATER.png

NYBESÖKET

Det första besöket på er superhjältes hörselresa kallas "nybesök". Vid detta besök kommer du och ditt barn att få träffa en audionom som är specialiserad just på barn, en barnaudionom. Denna audionom kommer ni sedan regelbundet att få träffa under barnets uppväxt.


Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar på era funderingar. Audionomen behöver också ställa flera frågor till er. Dessa frågor är viktiga för audionomen eftersom varje barn, varje hörselnedsättning och varje familj är unik. Audionomen behöver så mycket information som möjligt om just ert barn för att på bästa sätt säkerställa att barnet får rätt anpassning av  hörapparaterna.


Under detta besök så kommer audionomen att ta ett avtryck av ert barns öra, om detta kan ni läsa mer nedan. Ni kommer också tillsammans med audionomen att välja vilken hörapparat ert barn ska bära.


Om barnet är lite större är det bra om hen själv får vara med och säga sitt. Det är stärkande för självkänslan att få vara med och till exempel bestämma vilken färg man vill ha. Utöver det så bidrar dessa egna val till att barnet är mer motiverat vid nästa besök när det dags att för första gången prova sina hörapparater.

 
frågetecken 1.png

HUR FUNGERAR DET NÄR MAN SKA GÖRA ETT AVTRYCK?

Audionomen börjar med att kontrollera så att örat ser bra ut med ett sk otoskop. Sedan placeras en liten tuss, som kallas PADS i hörselgången. När padsen har kommit på plats så sprutar audionomen in en färgglad massa  i hörselgången. Denna massa kommer sedan att stelna och när det har gått ca 2 minuter så tar audionomen ut massan och har då ett avtryck av barnets öra. Det kan vara bra att känna till att yngre barn får göra om dessa avtryck ofta då deras öron växer snabbt.

 
SÄTTA PÅ HÖRAPPARATEN.png

ANDRA BESÖKET

När din superhjältes nybesök är avklarat och hörapparaterna samt insatserna är beställda så får man vänta ca 2-4 veckor till nästa besök.

Audionomen kommer vid detta besök att:

  • Sätta hörapparaterna på barnet och säkerställa att de sitter bra.

  • Göra programjusteringar

  • Gå igenom hur hörapparaterna fungerar och hur ni ska sköta dom.

Detta är ett besök som många föräldrar upplever som överväldigande då ni kommer att få mycket information. Det kan underlätta för er om ni har med er ett anteckningsblock samt be er audionom om skriftlig information som ni kan ta med er hem. Fråga gärna också efter tips på olika onlineresurser.

För att underlätta för er under den första tiden så har Growing listening minds gjort en checklista som syftar till att att hjälpa dig att komma ihåg hur du ska hantera och sköta hörapparaterna.

 
 
frågetecken 1.png

VAD SKA JAG VARA FÖRBEREDD PÅ NÄR MITT BARN PROVAR SINA HÖRAPPARATER FÖR FÖRSTA GÅNGEN?

Många föräldrar upplever detta som en känslosam och speciell stund. Det kan vara bra att förbereda sig på att det är det, inte bara för er, utan också för er lille superhjälte. Det är svårt att förutse vilken reaktion ni kommer att få från barnet. Oavsett om det är med förvåning, tårar eller skratt så är känsloyttringen en reaktion på att någonting är nytt.

 

UTVÄRDERINGSBESÖKET

Efter ca 4-6 veckor så vill audionomen utvärdera hur det fungerar, både för er och för barnet. Detta besök brukar därför kallas utvärderingsbesöket. För att få en uppfattning om hur anpassningen av hörapparaterna passar för just ert barns typ och grad av hörselnedsättning så kommer audionomen att behöva ställa en hel del frågor om vad som fungerat bra, mindre bra, varit svårt och framförallt så kommer man att fokusera på barnets lyssnande. Även lyssnande i olika ljudmiljöer kommer att belysas.

Det finns olika frågeformulär som man som vårdnadshavare kan ombes fylla i. Dessa frågeformulär är viktiga komplement för audionomen. Beroende på barnets ålder så kan olika frågeformulär komma att användas. Ett av dessa frågeformulär som syftar till att utvärdera just lyssnarförmåga efter en hörapparatanpassning heter PEACH, och det finns att ladda ner på GLM under "En sida för professionella"

En annan del av utvärderingsprocessen är olika hörselundersökningar som görs med och utan hörapparater samt olika test som undersöker barnets förmåga att lyssna på språkljud eller ord, vilket beror på hur gammal barnet är.

 
TIPS 1.png

GROWING LISTENING MINDS TIPSAR

Ett test som används för att undersöka barnets förmåga att lyssna på språkljud är Lings språkljud, Det är ett test som med fördel även kan användas hemma för att man som förälder ska kunna ha lite extra koll på att hörapparaterna fungerar som de ska och att barnets lyssnande utvecklas. 

 

LOGOPED MALIN LINDGREN TIPSAR OM LINGS SPRÅKLJUD

Tryck här för att ladda hem
 
hörapparater hjärta.png

FINNS DET NÅGOT JAG KAN GÖRA UNDER TIDEN SOM HÖRAPPARATERNA ANPASSAS?

Vissa föräldrar undrar om det finns något de kan göra under tiden hörapparatanpassningen pågår. Och ja, svaret är massor. Glöm inte att det är ni som kan och känner ert barn bäst. Ni kommer att kunna bistå med ovärderlig information som audionomen behöver för att kunna säkerställa att hörapparaterna blir så bra inställda som möjligt. 

 

DOKUMENTERA BARNETS LYSSNANDE

Är du förälder till ett barn under året så kan det vara bra att vara medveten om att det kan vara svårt att avgöra om barnet hör med sina hörapparater eller inte. Det beror på att de signaler vi får från ett så här litet barn ofta är väldigt svåra att se och tolka.

För att underlätta för er och för audionomen så är det därför jättebra om ni  dokumenterar vad som händer med barnets lyssnande. Genom att besvara frågorna i Growing Listening Minds lyssnardagbok så finns det ett underlag för audionomen att utgå från i arbetet med att säkerställa att hörapparaterna blir så bra inställda som möjligt.

 
 

UPPFÖLJNINGSBESÖK/ KONTROLLBESÖK

Det är viktigt med en regelbunden kontakt med barnets audionom under barnets uppväxt. Både för att säkerställa att barnet har rätt inställda hjälpmedel och att ni får det stöd ni behöver för att stötta och stärka ert barns utveckling. Allt eftersom er superhjälte växer och utvecklas så kommer olika behov gällande lyssnande, språk  och kommunikation att uppstå. Ibland är man som förälder medveten om dessa behov och ibland så blir de uppenbara försti samband med ett besök hos audionomen.

DESSA BESÖK INNEHÅLLER OFTAST NÅGRA AV FÖLJANDE MOMENT:

Samtal

Hörselundersökning

Lyssna på toner utan hörapparater för att kontrollera om barnets hörsel har förändrats sedan sist​

Lyssna på tal utan hörapparater för att kontrollera om barnets hörsel har förändrats sedan sist

Lyssna på tal med hörapparater för att kunna jämföra hur barnet hör med och utan hörapparater

En kontroll av hörapparaterna för att undersöka om de fungerar som de ska

Om hörselundersökningen visar att hörseln har förändrats så behöver audionomen justera hörapparatinställningen så att hörapparaterna fungerar så bra som möjligt för den hörselnedsättning som barnet har just idag. Detsamma gäller om något nytt har kommit fram under samtalet. Det kanske är så att ditt barn upplever att hörapparaterna fungerar sämre i vissa situationer men inte i andra. Om det är så behöver audionomen justera hörapparaterna så att de hjälper bättre i dessa situationer.


Ditt barns upplevelse har stor betydelse för audionomens arbete med att säkerställa att hörapparaterna blir så bra inställda som möjligt.

 
TIPS 1.png

TÄNK PÅ ATT

Det är jättebra om ditt barn, beroende på ålder, har funderat igenom följande frågor inför uppföljning/kontrollbesöket hos audionomen. Vill du ladda ner dessa frågor så finns de här:

Ladda ner