KNOWLEDGE IS POWER

Du har säkert redan fått en del information från doktorn eller audionomen rörande ditt barns hörsel. Det är ganska troligt att du kommer ihåg en del av det som sades i samband med beskedet, men det är också troligt att du glömt annat. Det är du inte ensam om. Forskning visar att en stor andel av all den information man får i samband med diagnosen. Det är ok. När du är redo så finns det mängder av hemsidor som du kan söka information på. 

Har du frågor, skriv ner dom och ta med dig frågorna till audionomen eller läkaren nästa gång ni ska dit. Du kan också använda dig av frågelistan ”Question Prompt List” (QPL) som GLM har översatt till svenska. Denna frågelista är utvecklad av forskaren Kris English i samarbete med Phonak, och finns att ladda ner här på GLM eller på Phonaks hemsida. Läs gärna igenom denna lista med frågor före ditt nästa besök hos läkaren eller audionomen. . På så sätt kan du förebereda dig och välja en eller flera frågor som återspeglar vad som är viktigast för dig att få svar på just nu.

knowledge.png

HAR DU PRECIS FÅTT VETA ATT DITT BARN HAR EN HÖRSELNEDSÄTTNING?

Du har säkert redan fått en del information från doktorn eller audionomen rörande ditt barns hörsel. Det är ganska troligt att du kommer ihåg en del av det som sades i samband med beskedet, men det är också troligt att du glömt annat. Det är du inte ensam om. Forskning visar att en stor andel av all den information man får i samband med diagnosen. Det är ok. När du är redo så finns det mängder av hemsidor som du kan söka information på. 

Har du frågor, skriv ner dom och ta med dig frågorna till audionomen eller läkaren nästa gång ni ska dit. Du kan också använda dig av frågelistan ”Question Prompt List” (QPL) som GLM har översatt till svenska. Denna frågelista är utvecklad av forskaren Kris English i samarbete med Phonak, och finns att ladda ner här på GLM eller på Phonaks hemsida. Läs gärna igenom denna lista med frågor före ditt nästa besök hos läkaren eller audionomen. . På så sätt kan du förebereda dig och välja en eller flera frågor som återspeglar vad som är viktigast för dig att få svar på just nu.

bebisfötter.png
 
 

6 SNABBA FAKTA OM HÖRSELNEDSÄTTNING

Det finns mängder av bra och informativa hemsidor där du kan hitta mer information. Kolla till exempel på www.1177.se, www.horsellinjen.se eller på www.barnplantorna.se

superhjälte 1.png
 

Lite kort om hörselsystemet

Hörselsystemet är ett väldigt komplext system som som interagerar och kompletterar varandra. Varje del har en egen specifik uppgift.

Den yttre delen, den som vi alla kan se, är den del som kallas YTTERÖRAT eller öronmusslan. Ytterörat fångar upp ljudvågor och leder dom vidare till trumhinnan som börjar svänga. Trumhinnan gränsar till MELLANÖRAT, och när den sätts i svängning så börjar hörselbenen i mellanörat att röra sig. Dessa rörelser orsakar i sin tur att den vätska som finns i INNEBÖRJAT börjar röra sig och liksom vågor på vattnet så färdas dom igenom hörselorganet i cochlan (hörselsnäckan). Dessa rörelser i vätskan gör så att hårcellerna böjer sig vilket i sin tur stimulerar cellerna att omvandla rörelser till nervimpulser. Dessa nervimpulser skickas sedan vidare via hörselneven till hörselcentrum i hjärnan.

Det finns ca 15000 hårceller i snäckan. Den stora andelen av dessa är yttre hårceller, och den mindre andelen är inre.  De olika hårcellerna ansvarar för olika ljudfrekvenser. När man hör ljusa ljud, med hög frekvens, så är det hårcellerna som sitter i basen av snäckan som aktiveras. När man däremot hör mörka ljud, med låg frekvens, så aktiverast hårcellerna i toppen av snäckan. När en ljudimpuls skickas vidare till hjärnan tas den emot av hjärnceller som är vana att hantera just den frekvensen.

Lite kort om olika typer av hörselnedsättning

Det finns tre olika typer av hörselnedsättning och de är uppdelade efter var i örat skadan sitter. Om orsaken till att man hör sämre beror på att inneörat eller hörselnerven inte fungerar som de ska så har man har en SENSORINEURAL HÖRSELNEDSÄTTNING. Den vanligaste sensorineurala hörselnedsättningen orsakas av skadade hårceller.

​Om orsaken till att man hör sämre beror på att ljudet inte når inneörat som det ska så har man en konduktiv hörselnedsättning. Detta kan också kallas att man ett ledningshinder, dvs att något hindrar ljudet från att ledas fram.

Om orsaken till att man hör sämre beror på att varken inneörat och mellanörat fungerar som de ska så har man en KOMBINERAD HÖRSELNEDSÄTTNING

Lite kort om kongenital eller förvärvad hörselnedsättning

En hörselnedsättning kan vara KONGENITAL, vilket innebär att den är medfödd, eller FÖRVÄRVAD, vilket betyder att man får den någon gång efter födseln. 

Lite kort om varför vi har två öron

under uppbyggnad

Lite kort om ensidig hörselnedsättning

under uppbyggnad

Lite kort om varför vi hörselscreenar barn

under uppbyggnad

 

SNABBA FAKTA OM HÖRSELTESTER PÅ BARN

Det finns flera olika hörseltester som används för att ta reda på om ditt barn har en hörselnedsättning, och isåfall vilken typ och vilken grad av nedsättning. Vilket av dessa tester som används just vid ett specifikt tillfälle bestämmer läkaren och/eller audionomen. Beslutet beror på en rad olika faktorer så som bland annat barnets ålder och syftet med mätningen. Den diagnos som slutligen ställs baseras på information från flera olika hörseltester, men också från den information som man fått från föräldrarna och/eller  från journalen.


Observera att de mätningar som tas upp här är bara några av flera,  och de förklaras enbart ytligt. För ytterligare information, titta gärna på till exempel 1177.se eller på Hörsellinjens hemsida www.horsellinjen.se  

pojke lekaudiometri_edited.jpg
 

HÖRSELSCREENING

Cirka 1–2 per 1000 nyfödda i Sverige identifieras med en hörselnedsättning i samband med den neonatala hörselscreeningen på BB. Denna screening erbjuds sedan 2007 samtliga nyfödda och den utförs redan några dygn efter förlossningen 


Screeningtestet utförs oftast av personal som jobbar på förlossningen. Det finns två olika screening-metoder. Den vanligaste mätmetoden, och den som används när man screenar hörseln på nyfödda heter OtoAkustiska Emissioner, och det förkortas OAE.

OAE

Detta är ett väldigt snabbt test som enbart tar några minuter att genomföra. Mätningen kan med fördel utföras när ditt barn sover i din famn eller i sängen. En prob placeras i hörselgången, och i denna prob finns det två delar. Den ena delen sänder ut ett ljud och den andra delen är en mikrofon som fångar upp ljud. Det ljud som fångas upp är ett eko från de yttre hårcellerna i inneörat och säger enkelt uttryckt någonting om hårcellernas funktion. Efter genomfört test så får man veta om svaret är godkänt eller icke godkänt. Skulle ditt barns OAE-mätning uppvisa ett icke godkänt svar så kommer ni att få en tid för en uppföljning hos en audionom.

Vid denna uppföljning så testar man om hörseln på ditt barn med hjälp av denna och/eller en annan screeningmetod som kallas hjärnstamsaudiometri eller ABR.

ABR

Denna mätning tar längre tid att genomföra och undersökningen kan enbart genomföras om barnet är helt stilla. Man vill därför att din bebis ska sova. Är barnet lite större så kan man ge lugnande medel, eller utföra mätningen under narkos. Audionomen placerar elektroder på olika ställen på barnets huvud, och dessa elektroder syfta till att fånga upp elektriska impulsersom kommer från hörselnerven och hjärnstammen.

TONAUDIOMETRI

De mätningar som tillsammans brukar gå under namnet tonaudiometri är mycket centrala, och det är resultatet från dessa som man kan utläsa på hörselprovet (audiogrammet). Tonaudiometri utförs både för att kunna sätta en diagnos, dvs för att få svar på om ditt barn hör eller ej, och för att få underlag vid anpassning av tekniska hörselhjälpmedel, dvs svara på graden av hörselnedsättning. 

Under hörseltestet så används olika typer av hörlurar som sänder ut signaler. (tone) När barnet har uppfattat en ton så ska hen ge någon form av respons. Vilken respons beror på barnets ålder och kognitiva förutsättningar. Det svagaste ljudet barnet kan uppfatta på en specifik frekvens markeras på audiogrammet. För att läsa mer om hur du ska tolka ett audiogram, läs kapitlet nedan.

Man kan dela upp de tester som används till barn efter den respons man studerar, dvs när barnet signalerar att hen har hört tonen.

Visual Reinforcement Audiometry (VRA) (tittlådeaudiometri).                                                                                                                               När man utför VRA så sitter barnet på en stol eller i förälderns knä. Under mätningen får barnet lyssna på toner och audionomen lär barnet att titta åt ett visst håll när hen har hört tonen genom att belöna barnet visuellt. Till exempel kan en bild synas på en dataskärm när barnet har hört tonen och tittat efter den. När barnet väl har lärt sig att lyssna och ge responsen "titta efter tonen" så kommer audionomen variera frekvens och ljudstyrka så att barnets hörtrösklar kan fastställas. 

Lekaudiometeri                                                                                                                                                                                                                  Den mätning som kallas lekaudiometri skiljer sig inte speciellt mycket från den mätning som man gör på vuxna. Skillnaden är att man anpassar responsen så att det blir mer likt en lek. Om man testar en vuxen så ber man hen trycka på en knapp. Barnet ber man istället till exempel bygga med en kloss eller lägga en pusselbit.   Tanken är att man genom att göra det mer likt en lek kan behålla barnets intresse längre.  

 

6 SNABBA FAKTA OM HÖRSELHJÄLPMEDEL

Det finns mängder av bra och informativa hemsidor där du kan hitta mer information. Kolla till exempel på www.1177.se, www.horsellinjen.se eller på www.barnplantorna.se

superhjälte 1.png
 

under uppbyggnad

under uppbyggnad

under uppbyggnad

under uppbyggnad

under uppbyggnad

under uppbyggnad

 

10 KORTA TIPS FÖR ATT STÄRKA KOMMUNIKATIONEN MELLAN DIG OCH DIN BEBIS

Viljan att kommunicera föds i samma stund som föräldrarna håller sitt lilla nyfödda barn. När man gosar låter man barnet veta att hen är älskad och trygg. Även om det är många faktorer i ett barns omgivning som har betydelse för hur ett  barn med hörselnedsättning hör så är den enskilt viktigaste faktorn samspelet mellan förälder och barn.

mamma o nyfödd.png
 

Svara barnet när det är ledset. Ta upp och trösta och lugna och se vad som barnet försöker säga.

Ge barnet mycket uppmärksamhet

Visa bebisen saker och titta på dem tillsammans och berätta vad det är för något

Var nära din bebis! (när ni är nära kan ditt barn höra dig bättre och du kan lättare tolka ditt barns signaler och lära dig hur du och din bebis fungerar tillsammans).

Sök barnets blick – när barnet tittar på dig le och prata mjukt med en glad och ljus röst.

Ansikte mot ansikte (bebisar är programmerade för att vilja titta på ansikte och dessutom hör ditt barn dig bättre när hen kan se ditt ansikte samtidigt som du pratar)

Hörapparater på! (hörapparaterna gör att ditt prat blir tydligare och ditt barn lär sig ord lättare)

Prata mycket med din bebis, även om du inte får svar (prata om vad ni gör och ser tillsammans, det skapar goda relationer och bra förutsättningar för barnet att höra ditt språk)

Härma och svara på blickar och ljud som bebisen gör! Det kan bli en rolig lek att härma bebisen och bebisen blir glad och vill kommunicera mer.

Säg roliga ramsor och sjung sånger! Det tränar rytmen i språket och innehåller ofta många ord som kan repeteras.

 

Barn med hörselnedsättning har i grunden lika lätt att lära sig språk som andra barn, men hörselnedsättningen gör det till en större utmaning för barnet att höra det du säger. Stimulans av hörsel, kommunikation och samspel kan man komma i gång med redan så snart man fått reda på att barnet har en hörselnedsättning. Även om barnet använder hörselhjälpmedel så kan det vara svårt att höra alla språkljud och ord tydligt i olika situationer, och du som förälder och anhörig kan göra mycket för att underlätta att barnet ska höra och utveckla sin kommunikation.  Barn lär sig ord de hör ofta! Det finns forskning som visar att barn med hörselnedsättning behöver höra ord tre gånger mer än barn med normal hörsel. Det är därför bra att ta för vana att upprepa ord. Ju fler ord bebisen får höra, ju bättre blir språket senare.