FLER RÖSTER OM GROWING LISTENING MINDS

birgitta.jpg

BIRGITTA SAHLÉN

Professor i logopedi med 25 års erfarenhet av forskning på barn med hörselnedsättning

"Initiativet till Growing Listening minds är både behjärtansvärt och nödvändigt!


Vi vet att omhändertagande av barn med hörselnedsättningar tyvärr inte är 'likvärdigt', och att den rådgivning och det stöd man får som förälder varierar. 


Growing Listening Minds ger tips och råd om vad familjen och nätverket runt barnet kan göra för att stötta och stärka barn med hörselnedsättning. Både produkterna, och dessa tips och råd är väl förankrade i forskningen.

Som logoped känns det viktigt att lyfta att det är just i ett socialt sammanhang det lilla barnet lär sig språk. Det sker i samspel med familjen, föräldrar,  syskon och mor och farföräldrar.


"Den stora frågestunden" är ett ypperligt material för att stärka inte bara självkänsla och hörselmedvetenhet, utan också den språkliga förmågan."

mia mindre.jpg

MIA-MARIA LINDBERG

Hörselpedagog, författare, föreläsare och influenser

"Hur kan vi möta unga med hörselnedsättningar, hemma och i skolan, på ett mer öppet sätt? Hur skapar vi ökad förståelse och en tillgänglig vardag?  Dettta är viktiga frågor som Tina Ibertsson, och growing listening minds lyfter.


Growing Listenings Minds, är ett alldeles nystartat företag, som kommer skapa material, lyfta senaste forskning och publicera texter och artiklar från gästbloggare – för att ge omvärlden det senaste nytt kring hörsel och hörselnedsättningar.  

Detta har jag verkligen längtat efter! Ett modernt perspektiv och lyft för hörselnedsättningar, hörapparater. Det är exakt vad vi behöver!


Vi behöver mer information, uppdatera våra kunskaper, skapa en mer tillgänglig skola och djupare förförståelse kring hur vi bemöter unga med hörselnedsättningar, förstå deras upplevelser. Allt hör samman!"