OM GROWING LISTENING MINDS PRODUKTER

Gemensamt för allt det material som GROWING LISTENING MINDS tillverkar är att de med ledorden NYFIKENHET, SAMSPEL OCH TILLSAMMANS syftar till att lära barn med hörselnedsättning - och nätverket som finns runt barnet - att förhålla sig till hörselnedsättningen.


Growing Listening Minds önskar bidra till att barnet blir medveten om sina styrkor och sina eventuella 

utvecklingsområden samt locka hen till att nyfiket lyssna inåt - efter sin egen röst, och efter sina egna behov.

Materialet finns att ladda ner som pdf-filer i webshopen.

 

TILL BARNET

DEN STORA FRÅGESTUNDEN

"Den stora frågestunden" innehåller 20 utforskande frågor som lyfter samtalet och hjälper barn och  vuxna att prata om barnets hörselnedsättning och andra viktiga ämnen såsom tacksamhet, motståndskraft, självkänsla och vikten av att lyssna in sina egna behov.


Många forskare med mig menar att barn med hörselnedsättning kan behöva stöttas lite extra i att utveckla ett starkt själv. Ett starkt själv som hjälper dem att äga sin hörselnedsättning, att bli medvetna om VEM de är och VAD de behöver. Den stora frågestunden syftar till att stimulera utvecklingen av de tre, enligt forskningen, så viktiga faktorerna; 'självkänsla, hörselmedvetenhet och ett dynamiskt mindset och därmed bidra till att barn med hörselnedsättning ökar sina möjligheter att själva påverka den vardag de lever i.

Den stora frågestunden finns att ladda ner i webshopen som en pdf-fil. Klipp ut korten längs med markeringarna eller använd häftet som det är.

DEN STORA HÖRSELBOKEN

Den stora hörselboken vänder sig till barn från 6 år som använder hörapparat, cochleaimplantat eller BAHA.


Denna unika fyll-i, läs och lärbok är utvecklad  av Growing listening minds och syftar till att stärka barns hörselmedvetenhet samt hjälpa barn och  vuxna att prata om barnets hörselnedsättning. 

Den finns att ladda ner som pdf-fil i webshopen.

 
 

POSTERS

POSTER "DEN LILLA FRÅGESTUNDEN"

Den LILLA frågestunden består av 8 frågor hämtade från "den stora frågestunden".

Den passar perfekt i väntrummet hos dig som är specialpedagog, audionom, logoped eller läkare. Låt den hjälpa dig att bidra till att utveckla hörselmedvetenhet hos barn med hörselnedsättning och ge barn och föräldrar en möjlighet att innan ett besök tillsammans reflektera över barnens behov.

Ladda ner och tryck upp den som en poster, vilket blir snyggast, men du kan såklart också skriva ut och sätta upp den direkt. 

POSTER "GRADER AV HÖRSELNEDSÄTTNING"

Passar i väntrummet hos dig som är audionom, logoped eller läkare. Låt den hjälpa dig att bidra till att utveckla hörselmedvetenhet hos barn med hörselnedsättning 

Ladda ner och tryck upp den som en poster, vilket blir snyggast, men du kan såklart också skriva ut och sätta upp den direkt. 

POSTER "AUDIOGRAMMET

Passar i väntrummet hos dig som är audionom, logoped eller läkare. Låt den hjälpa dig att bidra till att utveckla hörselmedvetenhet hos barn med hörselnedsättning 

Ladda ner och tryck upp den som en poster, vilket blir snyggast, men du kan såklart också skriva ut och sätta upp den direkt. 

POSTER "SUPERFANTASTISKA ASTRIDS BESÖK HOS AUDIONOMEN"

Låt superfantastiska Astrid med sina superfantastiska CI berätta om sitt besök hos audionomen redan i väntrummet.


Postern passar i väntrum på en audiologisk klinik dit barn kommer för att göra hörselprov. Ladda ner och tryck upp den som en poster, vilket blir snyggast, men du kan såklart också skriva ut och sätta upp den direkt. 

 
 

TILL BEHANDLINGEN - UNDER UPPBYGGNAD

DEN STORA FONEMSTUNDEN

Barn som har hörselnedsättning behöver på ett helt annat sätt än barn utan hörselnedsättning lära sig att lyssna efter de språkljud (fonem) som bygger upp det talade språket. Ett roligt och enkelt sätt att göra det är att koppla ihop olika språkljud med bilder eller föremål. Ex när man leker med en orm lägger man till ljudet ssss.


Growing Listening Minds har tillsammans med logoped Malin Lindgren på audiologiska mottagningen vid Skånes universitetssjukhus gjort postern "den stora fonemstunden”. Denna poster kan användas för att lära barn med hörselnedsättning att lyssna efter, och känna igen, samtliga 28 olika fonem som finns i svenskan.

LINGS SPRÅKLJUD

För att ett barn med hörselnedsättning ska kunna använda sitt lyssnande till att utveckla talat språk är det mycket viktigt att tekniken både är rätt och att den fungerar som den ska.


En test-procedur som du kanske har hört talas om är Lings språkljud (1976, 1989) vars fördel är att det enkelt kan användas av alla; audionomer, logopeder, lärare och föräldrar, för att screena om barnet kan höra olika språkljud när hen använder sina hörselhjälpmedel.  


Språkljuden [mm], [aa], [oo], [ii], [sch] och [ss] är utvalda för att representera det mänskliga talet och inriktar sig på de olika frekvensområdena (bas, mellan, diskant),


Growing Listening Minds (GLM) har tillsammans med logoped Malin Lindgren på Skånes Universitetssjukhus tagit fram material och instruktioner som du gratis och enkelt kan ladda ner från hemsidan. Sätt igång och lek er fram.

LIST TITLE

List Body

LIST TITLE

List Body

 
 

RECENSIONER

 

"Growing Listening minds första produkt är, Den stora frågestunden, ett utmärkt samtalsmaterial som riktar sig till pedagoger, kuratorer, klasskompisar, hörselpedagoger, föräldrar, ja alla som arbetar och finns nära unga med hörselnedsättningar.


Samtalen kan ske två och två, i mindre grupper eller om man vill reflektera med korten en stund för sig själv.  

Den stora frågestunden innehåller 50 tydliga, utforskande frågor som stärker, glädjer, skapar förståelse och på många sätt är små problemlösare.  

Frågorna handlar om allt från dagens guldkorn, framtidsdrömmar till att känna sina styrkor: 

Vad gör dig rädd, och varför? När är det svårast att höra? Vad är det bästa som hände idag? Om du har frågor om din hörsel, vem vänder du dig till? Om du fick välja en superkraft, vilken skulle det vara och varför?  

Frågorna skapar medvetenhet, bygger upp strategier och nätverk kring de unga med hörselnedsättningar; vem kan han eller hon vända sig till med sina frågor?  

Varje kort har dessutom helt underbara affirmationer: 

 ”Jag är fantastisk”, inramat med ett härligt färgskimmer, något som är så viktigt för unga med hörselnedsättningar att se och höra ofta:    

Du är perfekt, älskad och accepterad precis som du är! "