EN GOD SJÄLVKÄNSLA BYGGER PÅ GODA RELATIONER OCH GODA RELATIONER BYGGER PÅ SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION.

56852949_108756706849953_2208839082332485853_n_edited_edited.jpg
 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT LÄSA OM VIKTEN AV ATT TILLSAMMANS NÄRA SJÄLVKÄNSLA?

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT LÄSA OM VIKTEN ATT TILLSAMMANS NÄRA HÖRSELMEDVETENHET?

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT LÄSA OM VIKTEN AV ATT TILLSAMMANS STÄRKA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA?

 
superhjälte 1_edited_edited.jpg

LÄS MER OM VIKTEN ATT TILLSAMMANS NÄRA SJÄLVKÄNSLA

Visst är det så att det egentligen bara finns bara en som kan det där med att vara du, och det är just du. Och visst är det väl så att det egentligen bara finns en som kan det där med att vara barn med hörselnedsättning, och det är just barnet med hörselnedsättning.

Att känna sig trygg i att vara den man är, och att lita på sitt eget värde är inte så enkelt som det kanske för vissa låter. Det är en process där en av förutsättningarna är att vi som befinner oss närmast barnet, föräldrar, syskon, anhöriga, vänner och lärare ser och accepterar barnet som det är.  

Många forskare med mig menar att barn med hörselnedsttning kan behöva stöttas lite extra i att utveckla ett starkt själv. Ett starkt själv som hjälper dem att äga sin hörselnedsättning, att bli medvetna om VEM de är och VAD de behöver.

Hur vi interagerarar och hur vi pratar om barnets hörselnedsättning har betydelse. Det spelar roll hur vi frågar, hur vi svarar och hur vi lyssnar. När vi runt barnet pratar öppet, icke-dömande och intresserat om hörselnedsättningen kan det hjälpa barnet att känna sig både sedd och accepterad.


Som barn bygger man ofta upp en självbild som är en reflektion definierad av jämnåriga vänner där man bedöms efter till exempel yttre faktorer. Vikten av att passa in medför inte sällan att många barn med hörselnedsättning, när de kommer upp i tidig tonår, väljer att inte använda sina hörapparater eller andra tekniska hjälpmedel. 

GLM önskar stötta och peppa dig som finns nära ett barn att ta dig ann det viktiga men lustfyllda arbetet att bygga självkänsla hos barn med hörselnedsättning.


Tryck här för tips och ytterligare information

 

LÄS MER OM VIKTEN ATT TILLSAMMANS NÄRA HÖRSELMEDVETENHET

Att vara hörselmedveten betyder att man har kunskap om sin hörselnedsättning, är medveten om sina behov samt har kännedom om hur man hanterar de eventuella problem som man möter på grund av sin hörselnedsättning.

Flera forskare med mig menar att brist på kunskap om, och förståelse för, sin hörselnedsättning gör att det blir svårare för barn med hörselnedsättning att utveckla hörselmedvetenhet. Vidare gör bristande hörselmedvetenhet att det blir svårare att bygga upp en god självkänsla. Kunskap, medvetenhet och acceptans stärker barns självkänsla och bidrar därmed till barnets möjligheter att vara självbestämmande och representera sig själv. På engelska kallas detta att man utvecklar sk self-advocacy skills. Vill du veta mer om self-advocacy skills kopplat till barn med hörselnedsättning. Tryck då på knappen nedan


Hörapparater är förhållandevis ovanliga, framförallt på barn, så det kommer komma stunder då andra ställer frågor. Det är oftast inte menat som något elakt men är man som barn inte förberedd, eller har sämre självkänsla, kan det upplevas som läskigt. Genom tillsammans säkerställa att barnen utvecklar hörselmedvetenhet så kommer barnen med självkänlsan intakt kunna äga sin hörselnedsättning och stå upp för sina behov.


GLM önskar stötta och peppa dig som finns nära ett barn att ta dig ann det viktiga men lustfyllda arbetet att bygga hörselmedvetenhet och förmågan att vara självbestämmande hos barn med hörselnedsättning.

Tryck här för att få mer tips och information

ballong.png
 
förälder och barn 1.png

LÄS MER OM VIKTEN ATT TILLSAMMANS STÄRKA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA

Barn lär av sina föräldrar, sin familj och den plats där de tillbringar mest tid.  En av de kanske allra viktigaste delarna i barns språkutveckling är att få vara tillsammans, att få leka och att samspela!  Vardagen är full av möjligheter och tillfällen för denna värdefulla tillsammanstid och alla dessa stunder stärker barn förmåga att samspela och kommunicera.


Barn med hörselnedsättning kan leva sitt liv som vilket annat barn som helst, däremot behöver hen en omgivning som förstår konsekvenserna av att inte kunna höra som normalhörande.  Ju mer kunskap och förståelse omgivningen har, desto bättre kan den anpassa sig efter barnets behov. Dessa anpassningar är för ett barn med hörselnedsättning centrala och bidrar till att förutsättningen att utveckla en god kommunikativ förmåga ökar markant. Barn utan hörselnedsättning lär sig hela tiden eftersom de överhör all möjlig information utan någon ansträngning. Denna möjlighet har inte barn med hörselnedsättning utan de måste på annat sätt mer aktivt lyssna. Detta aktiva lyssnande kräver koncentration och fokus samt att den  som talar med barnet befinner sig nära  och säkerställer att barnet kan se ansiktet. Det är också lättare att höra om man det inte är så mycket annat ljud i rummet. Det är till exempel genast svårare att höra om flera talar samtidigt eller om en tv eller radio står på i bakgrunden.

GLM önskar stötta och peppa dig som finns nära ett barn att ta dig ann det viktiga men lustfyllda arbetet att bygga kommunikativ förmåga hos barn med hörselnedsättning.

Tryck här för mer tips och information