top of page
SUPER.png

G

L

HOPP.png

M

Growing listening Minds syftar till att erbjuda barn och unga med hörselnedsättning, samt nätverket runt dem, resurser och produkter inspirerade av aktuell forskning. Materialet kan användas av alla som är involverade i barnets liv, oavsett om det rör sig om föräldrar eller yrkesverksamma.

bottom of page