top of page

GROWING LISTENING MINDS BOKTIPS 

Efter noggrant övervägande har vi på Growing Listening Minds valt att inleda ett samarbete med Amazon genom deras affiliate-program för att tillhandahålla böcker som kan vara till nytta för dig som har en hörselnedsättning och/eller tinnitus.

Genom detta samarbete får vi möjligheten att rekommendera böcker som vi anser vara användbara och relevanta för vår målgrupp. Om du väljer att köpa någon av de rekommenderade böckerna genom länkarna här på vår sida, kan vi erhålla en liten provision. 

GLM värdesätter transparens och öppenhet gentemot våra besökare och vill samtidigt försäkra dig om att våra rekommendationer är baserade på ärliga bedömningar av böcker som vi tror kan vara till verklig nytta för dig.

 

GROWING LISTENING MINDS BOKTIPS

OM ATT LEVA MED EN HÖRSELNEDSÄTTNING

Av Shari Eberts och Gael Hannen

"Hearing loss is just one aspect of who you are, among many others. You may have hearing loss, but it doesn’t have to have you."

hear and beyond.jpg
bottom of page