top of page
superhjälte.png

HÖRSELNS ABC

Vill du få en förståelse för hur vår hörsel fungerar och vad det innebär att ha en hörselnedsättning?

Här hittar du grundläggande information om hörselsystemet och olika typer av hörselnedsättning. 

DET KOMPLEXA HÖRSELSYSTEMET
 

Hörselsystemet är ett väldigt komplext system där varje del kompletterar varandra och har en egen specifik uppgift. Det perifera hörselsystemet består av 3 delar; ytteröra, mellanöra och inneröra.

 

Den yttre delen, den som vi alla kan se, är den del som kallas ytterörat. Ytterörat fungerar som en naturlig tratt för ljuden, och består av två delar; öronmusslan och den yttersta delen av hörselgången. När ljudvågorna träffar trumhinnan börjar den att vibrera, och dessa vibrationer sätter de tre hörselbenen i rörelse. Rörelserna i hörselbenen når sedan innerörat och hårcellerna. När det sker så omvandlas rörelser till elektriska nervimpulser som skickas vidare till det centrala hörselsystemet i hjärnan.

Namnlös design - 2024-01-16T175735.157.png

DEN LYSSNANDE HJÄRNAN

Det är hjärnan som är ansvarig för att lyssna, tolka och förstå olika ljud. För att öva upp förmågan att förstå olika språkljud behöver hjärnan få tillgång till ljuden. Denna tillgång får den med hjälp av hörapparaterna. Ju mer hörapparaterna används, desto bättre blir barnets förmåga att lyssna och förstå alla språkljud.

OM OLIKA TYPER AV HÖRSEL-NEDSÄTTNINGAR
 

Om barnet hör sämre på grund av att något i mellanörat hindrar ljudet från att nå innerörat, så har barnet ett ledningshinder, eller en konduktiv hörselnedsättning.

 

Om det istället är innerörat eller hörselnerven som inte fungerar som de ska, så har barnet en sensorineural hörselnedsättning.

 

Man kan också  ha en kombinerad hörselnedsättning, och då har man både en konduktiv och en sensorineural hörselnedsättning.

OM ATT UPPFATTA TAL

Beroende på vilken del av hörselsystemet som inte fungerar, uppfattas tal olika. Dessa bilder illustrerar skillnaden mellan att höra med en konduktiv och en sensorineural hörselnedsättning. Har man en konduktiv hörselnedsättning så innebär det att ljudet inte leds in till innerörat som det ska. Däremot är hårcellerna i inneörat fortfarande intakta, och kan fortfarande omvandla ljudvågor till elektriska impulser. Det innebär att vår hjärna inte har några större problem att förstå och tolka språkljuden trots att de är svårare att höra. 

 

Vid en sensorineural hörselnedsättning så är hårcellerna i innerörat skadade. De kan därför inte omvandla ljudvågor till elektriska signaler på det sätt som intakta hårceller kan. Talet upplevs då både förvrängt och otydligt.

OM SKILLNADEN MELLAN HÖRAPPARATER OCH GLASÖGON

När en person med synnedsättning bär glasögon, kan synen oftast korrigeras till nära perfektion. Däremot är situationen annorlunda för dem som har en hörselnedsättning och använder hörapparater.

 

Skillnaden ligger inte i hörapparaterna i sig, utan snarare i det komplexa hörselsystemet.

 

För individer med en sensorineural hörselnedsättning, där hårcellerna i innerörat är skadade, kan hörapparater inte ersätta de förlorade hårcellerna. Det innebär att ljudet ofta upplevs som förvrängt och otydligt. Dessutom skapar de skadade hårcellerna en situation där det blir betydligt svårare för hjärnan att särskilja den viktiga talsignalen, särskilt när det förekommer bakgrundsljud eller när flera personer talar samtidigt.

 

För att stödja barn med hörselnedsättning är det därför avgörande att skapa en gynnsam ljudmiljö. Det handlar om att säkerställa att förutsättningarna för barnet att lyssna och tolka ljud är så optimala som möjligt. Det kan innebära att minska bakgrundsljud, och undvika akustiskt störande miljöer. Att vara medveten om de specifika utmaningar som följer med en hörselnedsättning och att aktivt arbeta för att skapa en gynnsam ljudmiljö är viktigt för att stödja barnets kommunikativa och språkliga utveckling. Genom att anpassa kommunikationen och miljön kan vi bidra till att skapa en mer inkluderande och givande upplevelse för barn med hörselnedsättning.

 

bottom of page