top of page

Våra kompetenta och erfarna forskare och audionomer finns här för att följa dig på din hörselresa

Playful Senior Woman

Att ta hand om din hörsel är att ta hand om dig själv.

  • Skräddarsydda lösningar som passar din livsstil

  • Flexibla bokningstider som passar din livsstil

  • Slipp långa köer

  • Vänlig och personlig service

OAVSETT OM DU SJÄLV HAR EN HÖRSELNEDSÄTTNING ELLER HAR NÅGON NÄRA DIG SOM HAR DET SÅ ÄR DIN HÖRSELRESA OCH HÖRSELHÄLSA VÅRT FOKUS.

För oss innebär audiologisk rehabilitering så mycket mer än bara att tillhandahålla en hörapparat. Det handlar om att återställa livskvaliteten och förbättra kommunikationen i vardagen. 

Vi anser det självklart att hålla oss uppdaterade med den senaste audiologiska forskningen och strävar efter att säkerställa att du får tillgång till evidensbaserad audiologisk rehabilitering. Vårt mål är att hjälpa dig att förstå och hantera din egen eller din närståendes hörselnedsättning på ett sätt som förbättrar ditt välmående och höjer din livskvalitet.

Utforska våra tjänster

We grow listening minds (1).png
We grow listening minds (1).png
We grow listening minds (3).png
We grow listening minds (4).png

Misstänker du att du har en hörselnedsättning

Vi utför också högfrekvensaudiometri

Vänta inte!  Ju längre tid du går med en obehandlad hörselnedsättning, desto mer påverkas din hjärnas förmåga att tolka och förstå ljud. När du väl börjar använda hörapparater kan det därför bli svårare för hjärnan att lyssna, tolka och förstå olika ljud.

GENOM ATT INTEGRERA VÅR ÄMNESKUNSKAP OM HÖRSEL, SPRÅK, KOGNITION OCH NEUROVETENSKAP HAR VI UTVECKLAT HÖRAPPARATPROGRAMMET LISTENING MINDS 

Att lyssna är en aktiv process och vår förmåga att uppfatta och förstå ljud och tal är inte enbart beroende av hur vår öron fungerar, utan även av hjärnans kapacitet att bearbeta de signaler som skickas dit. Ju längre tid du går med en obehandlad hörselnedsättning, desto mer påverkas din hjärnas förmåga att tolka och förstå ljud. När du väl börjar använda hörapparater kan det därför bli svårare för hjärnan att lyssna, tolka och förstå olika ljud.Behandling av hörselnedsättning, när den görs på rätt sätt, bör liknas vid sjukgymnastik för ditt hörselsystem, snarare än att få ett par glasögon om du har en synnedsättning.​​​

 

Tillsammans med våra audionomer erbjuder 

Om du är ny hörapparatanvändareProgrammet syftar till att träna upp hjärnans förmåga att lyssna och tolka viktiga språkljud som din hjärna kanske har vant sig vid att inte höra ordentligt. Detta kräver medvetna strategier, vilket är precis vad vi har utvecklat. @ListeningMinds strävar efter att göra dig till en nöjd hörapparatanvändare genom att erbjuda omfattande stöd och uppmuntran. Vårt mål är att hjälpa dig att förstå och hantera din hörselnedsättning på ett sätt som förbättrar ditt välmående och höjer din livskvalitet.

GENOM ATT INTEGRERA VÅR ÄMNESKUNSKAP OM HÖRSEL, SPRÅK, KOGNITION OCH NEUROVETENSKAP HAR VI UTVECKLAT HÖRAPPARATPROGRAMMET LISTENING MINDS 

Att lyssna är en aktiv process och vår förmåga att uppfatta och förstå ljud och tal är inte enbart beroende av hur vår öron fungerar, utan även av hjärnans kapacitet att bearbeta de signaler som skickas dit. Ju längre tid du går med en obehandlad hörselnedsättning, desto mer påverkas din hjärnas förmåga att tolka och förstå ljud. När du väl börjar använda hörapparater kan det därför bli svårare för hjärnan att lyssna, tolka och förstå olika ljud.Behandling av hörselnedsättning, när den görs på rätt sätt, bör liknas vid sjukgymnastik för ditt hörselsystem, snarare än att få ett par glasögon om du har en synnedsättning.​​​

 

Tillsammans med våra audionomer erbjuder 

Om du är ny hörapparatanvändareProgrammet syftar till att träna upp hjärnans förmåga att lyssna och tolka viktiga språkljud som din hjärna kanske har vant sig vid att inte höra ordentligt. Detta kräver medvetna strategier, vilket är precis vad vi har utvecklat. @ListeningMinds strävar efter att göra dig till en nöjd hörapparatanvändare genom att erbjuda omfattande stöd och uppmuntran. Vårt mål är att hjälpa dig att förstå och hantera din hörselnedsättning på ett sätt som förbättrar ditt välmående och höjer din livskvalitet.

GENOM ATT INTEGRERA VÅR ÄMNESKUNSKAP OM HÖRSEL, SPRÅK, KOGNITION OCH NEUROVETENSKAP HAR VI UTVECKLAT HÖRAPPARATPROGRAMMET LISTENING MINDS 

Att lyssna är en aktiv process och vår förmåga att uppfatta och förstå ljud och tal är inte enbart beroende av hur vår öron fungerar, utan även av hjärnans kapacitet att bearbeta de signaler som skickas dit. Ju längre tid du går med en obehandlad hörselnedsättning, desto mer påverkas din hjärnas förmåga att tolka och förstå ljud. När du väl börjar använda hörapparater kan det därför bli svårare för hjärnan att lyssna, tolka och förstå olika ljud.Behandling av hörselnedsättning, när den görs på rätt sätt, bör liknas vid sjukgymnastik för ditt hörselsystem, snarare än att få ett par glasögon om du har en synnedsättning.​​​

 

Tillsammans med våra audionomer erbjuder 

Om du är ny hörapparatanvändareProgrammet syftar till att träna upp hjärnans förmåga att lyssna och tolka viktiga språkljud som din hjärna kanske har vant sig vid att inte höra ordentligt. Detta kräver medvetna strategier, vilket är precis vad vi har utvecklat. @ListeningMinds strävar efter att göra dig till en nöjd hörapparatanvändare genom att erbjuda omfattande stöd och uppmuntran. Vårt mål är att hjälpa dig att förstå och hantera din hörselnedsättning på ett sätt som förbättrar ditt välmående och höjer din livskvalitet.

Oavsett om du själv har en hörselnedsättning eller om du lever nära någon som har det, visar forskningen att kunskap om hörselnedsättning och dess konsekvenser har oerhört stor betydelse. Att förstå de utmaningar och behov som följer med en hörselnedsättning kan göra en stor skillnad för både individen och de som finns runt omkring.

Trots att många människor lever med hörselnedsättning är varje individ unik, och ingen hörselresa är den andra lik. Varje person upplever sin hörselnedsättning på sitt eget sätt, påverkad av faktorer som graden av hörselförlust, typen av hörselnedsättning, det sociala stödet, egna erfarenheter och personlighet. En hörselnedsättning påverkar också oss som finns nära någon med hörselnedsättning. På samma sätt som flera faktorer påverkar individen med hörselnedsättning, påverkar dessa faktorer även dig som förälder, mor- eller farförälder, partner eller kollega.

 

Vi på Growing Listening Minds förstår hur viktigt det är med evidensbaserat och personcentrerat stöd som är anpassade för att möta de unika behoven hos personer med hörselnedsättning och deras närstående.

Lång väg

Din hörselkunskap är viktig för oss

Oavsett om du själv har en hörselnedsättning, eller om du lever nära någon som har det, visar forskningen att kunskap om hörselnedsättning och dess konsekvenser har oerhört stor betydelse.

Att förstå de utmaningar och behov som följer med en hörselnedsättning kan göra en stor skillnad för både individen och de som finns runt omkring. Missa inte våra tjänster som syftar till att bidra med värdefull hörselkunskap. Genom våra hörapparatprogram, föreläsningar och utbildningar erbjuder vi kunskap, verktyg, tips, råd och stöd som hjälper dig att bättre förstå och hantera de utmaningar som kan uppstå till följd av en hörselnedsättning

Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

Du är inte ensam

Över 1,5 miljarder människor världen över lever med någon form av hörselnedsättning. Är du en av dem? I Sverige är det ungefär 1,5 miljoner människor som delar denna upplevelse. Enligt World Health Organization (WHO) förväntas antalet personer med hörselnedsättning stiga till 2,5 miljarder de kommande åren.

Ungefär 14% av alla vuxna globalt har tinnitus. Är du en av dem? Tinnitusbesvären varierar mellan individer, men det är vanligt att dessa besvär leder till negativa konsekvenser som sömnsvårigheter, känslomässiga utmaningar och minskad livskvalitet.

BARNEN

Din hörselkunskap är viktig för oss

Oavsett om du själv har en hörselnedsättning, eller om du lever nära någon som har det, visar forskningen att kunskap om hörselnedsättning och dess konsekvenser har oerhört stor betydelse.

Att förstå de utmaningar och behov som följer med en hörselnedsättning kan göra en stor skillnad för både individen och de som finns runt omkring. Missa inte våra tjänster som syftar till att bidra med värdefull hörselkunskap. Genom våra hörapparatprogram, föreläsningar och utbildningar erbjuder vi kunskap, verktyg, tips, råd och stöd som hjälper dig att bättre förstå och hantera de utmaningar som kan uppstå till följd av en hörselnedsättning

Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

Välkommen till GLM-academy

GLM Academy är vår utbildningsplattform där vi har samlat alla våra kurser, utbildningar, föreläsningar och webinarier inom ämnen som relaterar till hörselhälsa, audiologi och andra relaterade områden.

Image by Samantha Borges
kika

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Thanks for submitting!

Growing Listening Minds

bottom of page