top of page
superhjälte barnbarn.png

Att få ett barnbarn är för många en glädjefylld händelse. Du kanske till och med upplever det som att du har fått en ny roll och uppgift i livet. Det är inte ovanligt att man utvecklar en unik relation till sina barnbarn och känner ett starkt behov av att skydda och vårda dem.

Att sedan få beskedet att det där lilla livet som du vill skydda har en hörselnedsättning kan väcka många känslor, frågor och funderingar. Det kanske till och med känns både osäkert och oroligt. Oron kan dessutom vara dubbel, och handla både om oro för barnbarnet och för ditt egna barn.

En av de bästa sakerna du kan göra, både för ditt eget barn och för ditt barnbarn, är att försöka lära dig vad det innebär att ha en hörselnedsättning.

 

Din hörselkunskap och din förståelse för ditt barnbarns behov har oerhört stor betydelse, både för ditt barnbarns utveckling och för ditt barns välmående. Att känna att du förstår och accepterar hörselnedsättningen, och barnets behov av hörapparater, bidrar både till mindre stress och mindre press för barnets föräldrar.

Med få onlineutbildningar och forum riktade specifikt till mor- och farföräldrar har Growing Listening Minds tillsammans med Medicine Doktor i Logopedi och specialpedagogen Anna Persson valt att erbjuda kursen "Happy Barnbarn" som planeras att lanseras i januari 2024

HAPPY BARNBARN FOTO TILL HEMSIDAN.png
bottom of page