top of page

Vår KUNSKAP om barnets hörselnedsättning, vårt BEMÖTANDE, våra ORD och vår FÖRSTÅELSE har stor betydelse för både familjen och barnets utveckling

Kunskapen om hörselnedsättningar, och dess konsekvenser, är tyvärr rätt så låg bland allmänheten. Denna kunskapsbrist orsakar extra utmaningar för ett barn med hörselnedsättning då omgivningen inte alltid förstår eller tillgodoser de behov barnet har. Allmänhetens okunskap kan också påverka vårdnadshavare, och det är inte ovanligt att föräldrar upplever att omgivningen inte har den insikt som krävs. Då vårdnadshavare, och så småningom även barnen själva, vänder sig  till oss professionella med frågor, tankar och funderingar så är det avgörande att vi är väl informerade och kan erbjuda det stöd och den vägledning som familjen behöver. 

SUPERHJÄLTE KILLE.png

GLM erbjuder följande utbildningar & program för professionella

  • ONLINEUTBILDNINGEN BUSA  - OM RELATIONEN MELLAN  HÖRSEL, LYSSNANDE & SPRÅK

  • ONLINEPROGRAMMET HEAR - OM HÖRSELKUNSKAP

  • ONLINEPROGRAMMET POWER - OM VIKTEN AV ATT TIDIGT GE BARNEN POWER ATT BLI EMPOWERED

Onlineutbildningen

BUSA

Denna utbildning vänder sig till dig som möter barn med hörselnedsättning inom ramarna för din tjänst, och vill lära dig mer om RELATIONEN mellan HÖRSEL, LYSSNANDE &  SPRÅK hos barn med hörselnedsättning som använder hörapparat. 

BUSA HEMSIDA.png

FÖR VEM?

Denna utbildning passar dig som är hörselpedagog, specialpedagog eller logoped och möter barn med hörselnedsättning inom ramarna för din tjönst.

VAR & NÄR?

Utbildningen genomförs online och erbjuds två gånger per år: en gång i april och en gång i september. Kursen omfattar totalt nio föreläsningstimmar, fördelade på tre fredagar.

 

FÖRELÄSARE?

Tina Ibertsson och Malin Lindgren från Growing Listening Minds

 

KOSTNAD?

 kr + moms

Priset inkluderar  GRUPPMEDLEMSKAP  I BUSAFORUM & "FÖRÄDRAGUIDEN  HAPPY".

Vi värnar om att det ska finnas gott om utrymme för givande samtal och utbyte av erfarenheter, både mellan deltagare och över professionsgränser. Därför tar vi inte emot fler än 5-10 deltagare per tillfälle, och vi har förlängt evenemanget till en tredje dag. Nu varar det i tre dagar istället för två..

Vill du göra en INTRESSEANMÄLAN inför kommande BUSAUTBILDNINGAR, tryck här:

"Extra bra är det om flera i samma verksamhet går den för att diskutera utifrån tankar/idéer/sådant som sades på BUSAkursen."
"Möter du barn eller elever med hörselnedsättning i ditt arbete? Hitta då tillfälle att gå en BUSA-utbildning! Ovärderlig! Viktig! Du vill inte missa den."
"Bra information som direkt kan omsättas i nära arbetet med elever och pedagoger, samt bra teoretisk bakgrund."
"Jag upplever att detta är en kurs som alla i nära arbete med elever i skolan bör gå. En viktig grund att stå på för att vara förberedd när vi möter dessa elever"
Det är intressant och nyttigt att delta i en tvärprofessionell grupp  och få höra hur andra yrkeskategorier resonerar och vad de lägger vikt vid.
Det är intressant och nyttigt att delta i en tvärprofessionell grupp  och få höra hur andra yrkeskategorier resonerar och vad de lägger vikt vid.

Onlineprogrammet

HEAR

Detta onlineprogram vänder sig till dig som arbetar på förskola eller skola. HEAR syftar till att lära dig GRUNDLÄGGANDE HÖRSELKUNSKAP som ökar din förståelse för hur du på bästa sätt kan underlätta för barn med hörselnedsättning, och deras MÖJLIGHET ATT PÅ LIKA VILLKOR delta i kommunikationen 

ONLINEPROGRAMMET HEAR.png

FÖR VEM?

Detta program passar dig som är pedagog och möter barn med hörselnedsättning inom ramarna för din tjönst

VAR & NÄR?

HEAR är ett onlineprogram som du när som helst kan genomföra. Totalt omfattar programmet fem moduler. 

INNEHÅLL?

  • BRA ATT VETA OM DET PERIFERA- OCH CENTRALA HÖRSELSYSTEMET

  • BRA ATT VETA OM DEN LYSSNANDE HJÄRNAN

  • BRA ATT VETA OM OLIKA TYPER OCH GRADER AV HÖRSELNEDSÄTTNING

  • BRA ATT VETA OM HUR OLIKA TYPER AV HÖRSELNEDSÄTTNING PÅVERKAR BARNETS MÖJLIGHET ATT HÖRA TAL OCH SPRÅK

  • MASSOR AV KOMMUNIKATIVA TIPS OCH RÅD

FÖRELÄSARE?

Tina Ibertsson från Growing Listening Minds

 

KOSTNAD?

 kr + moms

HEAR lanseras på hemsidan den 1 nov 2024. Är du intresserad av att få besked om när programmet finns tillgängligt, tryck hör:

Onlineprogrammet

POWER

MER INFORMATION KOMMER

ONLINE POWER.png

MER INFORMATION KOMMER

bottom of page