top of page

NYHET
Föreläsningen"Medvetet Föräldraskap: Mindfulness, Stresshantering och Stöd för Föräldrar med Hörselnedsättning" erbjuds 2 ggr/år

  • Är du förälder och har en hörselnedsättning?

  • Önskar du ökad förståelse för dina egna behov och hur du bäst kan stötta och stärka dina barn.

  • Vill du lära dig mer om det medvetna föräldraskapet?

  • Vill du lära dig praktiska övningar för att minska stress och öka närvaron i vardagen?

Image by Hal Ozart

Bakgrund

Genom att dela erfarenheter med andra föräldrar som också har hörselnedsättning, skapas en stark känsla av gemenskap och förståelse. Utöver att erbjuda stöd kan möten med andra föräldrar också vara en källa till inspiration och nya idéer. Att dela tips, råd och olika strategier för att hantera vardagens utmaningar kan öppna upp för nya perspektiv och ge föräldrar verktyg för att hantera sina egna situationer på ett mer effektivt sätt.​ Vår målsättning är att du som deltagare ska upptäcka dina inre styrkor, öppna upp för nya perspektiv och få tillgång till värdefulla verktyg som kan stärka dig i din föräldraroll. Vi kommer även att fokusera på effektiva strategier för stresshantering, vilket är avgörande för att skapa en harmonisk vardag.

Syfte

Vår målsättning är att du som deltagare ska upptäcka dina inre styrkor, öppna upp för nya perspektiv och få tillgång till värdefulla verktyg som kan stärka dig i din föräldraroll. Under en eftermiddag kommer vi att kombinera kortare föreläsningar med coachande gruppsamtal. Vi kommer även att fokusera på effektiva strategier för stresshantering, vilket är avgörande för att skapa en harmonisk vardag.

Kursen ges två eftermiddagar varje år. Nästa tillfälle är LÖRDAGEN DEN 18 JANUARI 2025. För ytterligare information, se här

Föreläsningsdagar

Plats

Föreläsningen hålls i våra centrala lokaler nära centralstationen i Lund. Om du inte har möjlighet att delta fysiskt kan du delta på distans.

Anmälan

Anmäl dig till hörselprogrammet genom att trycka på länken nedan.

Pris

299 kr. Har du en vän som också är förälder och har en hörselnedsättning? Ta chansen att delta tillsammans och stötta varandra på resan mot en mer harmonisk föräldraroll. Varje betalande deltagare får ta med sig en gäst utan extra kostnad.

Growing Listening Minds

bottom of page