top of page

DIN KUNSKAP, FÖRSTÅELSE OCH ACCEPTANS HAR STOR BETYDELSE FÖR HUR BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING PÅ SIKT KOMMER ATT TÄNKA OM SIG SJÄLV, SIN HÖRSELNEDSÄTTNING OCH SINA HÖRSELHJÄLPMEDEL

VÅRA TJÄNSTER TILL DIG SOM VÅRDNADSHAVARE

Image by Felicia Buitenwerf

DIN HÖRSELGUIDE HAPPY

HÖRAPPARATPROGRAMMET FÖR DIG SOM HAR ETT BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING

BUSA - Barn Utvecklar Språk & Auditiv förmåga 

HANDLEDNING

ÖNSKAR DU SOM FÖRÄLDER EXTRA STÖD OCH INFORMATION OM HUR DU KAN STÖTTA OCH STÄRKA DITT BARNS SPRÅKLIGA FÖRMÅGA

Image by Jon Tyson

DITT FÖRÄLDRA-COACHINGPROGRAM

COACHINGPROGRAMMET FÖR DIG SOM HAR ETT BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING

Image by Kimberly Farmer

BOKTIPS

KOLLA IN VÅRA BOKTIPS

Image by Maria Oswalt

MATERIAL OCH RESURSER ATT LADDA NER

MATERIAL SOM SYFTAR TILL ATT STÖTTA OCH STÄRKA SJÄLVKÄNSLA SAMT SPRÅKLIG OCH KUMMUNIKATIV FÖRMÅGA

bottom of page