top of page

GLM

FÖR ARBETSPLATSEN
Image by Chiamaka Nwolisa

BEST PRACTICE

För oss som audionomer och forskare är det självklart att hålla oss uppdaterade och följa de senaste audiologiska forskningsrönen 

NYHETER

FÖR DIG SOM HAR EN HÖRSELNEDSÄTTNING

Under 2024-2025 kommer GLM successivt att bygga upp en verksamhet som vänder sig till vuxna med hörselrelaterade besvär. Mer information kommer att presenteras här efterhand.

​"Medvetet Föräldraskap: Mindfulness, Stresshantering och Stöd för Föräldrar med Hörselnedsättning"

Growing Listening Minds

bottom of page