top of page
Image by Prophsee Journals

GROWING LISTENING MINDS FÖRÄLDRACOACHINGPROGRAM

Growing Listening Minds föräldracoachingprogram syftar till att ge dig som önskar extra stöd och pepp på er hörselresa.

 

​Följande ingår:

  • Fem coachingsamtal online

  • Growing Listening Minds föräldracoachingbok

  • E-boken "Din föräldraguide HAPPY"​

 

Alla våra samtal är självklart helt konfidentiella och sker, om inget annat avtalats, online.

Growing Listening Minds är en privat verksamhet som inte inkluderas i det fria vårdvalet.

 

Föräldracoachingprogrammet består av 5 samtal och syftar till att stötta och peppa dig till att känna dig empowered och stärkt i din föräldraroll!

VAD KAN JAG SOM FÖRÄLDRACOACH GÖRA FÖR DIG?

Är du förälder till ett barn med hörselnedsättning och söker extra stöd på er resa?

Som föräldracoach tror jag på dig och din potential. Att balansera barnets behov med vardagens krav kan ibland kännas överväldigande och stressigt. Jag tror att du har svaren inom dig, men ibland kan du behöva hjälp att hitta dem.

Vi kan alla, oavsett hur starka och självständiga vi är, dra nytta av att ha någon vid vår sida som stöd. Ibland krävs det helt enkelt en annan persons närvaro för att lyssna, ställa rätt frågor och hjälpa oss att få klarhet och insikt.

Genom lugna och stöttande samtal kommer vi tillsammans att utforska och förstå de utmaningar du står inför som förälder. Målet är att stärka din tilltro till dig själv genom att identifiera och bygga på dina styrkor. På så vis kan du skapa en balanserad tillvaro med harmoni och välbefinnande för både dig och ditt barn.

Image by Robert Collins
Image by Amy Reed

DIN FÖRÄLDRACOACH
Tina Ibertsson

tina 1.png

TESTIMONIALS

bottom of page