top of page

Ungefär 1 av 500 nyfödda barn har en permanent hörselnedsättning. Av dessa barn har cirka 90 % hörande föräldrar utan tidigare erfarenhet av hörselnedsättning. Det är därför helt naturligt att man som förälder har många frågor och funderingar kring hur man bäst kan stödja sitt barn. Forskning visar att föräldrar ofta upplever den första tiden efter beskedet om barnets hörselnedsättning som förvirrande, och att det finns önskemål om mer kunskap, stöd och uppmuntran på hörselresan. Att ha tillgång till aktuell forskning, information, resurser och vägledning kan göra stor skillnad för både barnets utveckling och din egen trygghet och säkehet som förälder.

Growing Listening Minds erbjuder e-boken "Din föräldraguide HAPPY"och "hörselprogrammet HAPPY". För mer information läs nedan.

HÖRSELPROGRAMMET HAPPY

  • Är du förälder eller mor-/farförälder och söker mer kunskap, stöd och inspiration?

  • Vill du få möjlighet att träffa andra föräldrar?

  • Vill du lära av andra föräldrar som kommit längre på sin hörselresa, våra sk. HAPPY-mentorer?

Hörselprogrammet HAPPY är utvecklat och lett av Tina Ibertsson, grundare av Growing Listening Minds.Det är ett hybridprogram där vi under sex veckor varvar föreläsningar, diskussioner, inbjudna gäster och praktiska övningar.

 

Mellan träffarna i Lund, träff 1 och 3, håller vi kontakten genom en onlineträff och flera engagerande övningar och filmer.

 

Mentorerna, som är föräldrar som har kommit lite längre på sin hörselresa, kommer att vara tillgängliga för att stötta dig genom hela programmet.

 

Genom ett coachande förhållningssätt strävar vi efter att ge er verktygen ni behöver för att kunna stötta och stärka både ert barn och er själva  på bästa möjliga sätt.

Kursens syfte 

Kursen syftar tilll att stärka föräldrar och ge dem nödvändig information, kunskap och uppmuntran. Genom att delta i HAPPY blir du en del av en stöttande gemenskap av föräldrar och mor-/farföräldrar. Här kan du dela dina upplevelser, få värdefulla insikter och bygga nätverk som kan vara till hjälp under hela resan.

Kursdagar:

Vi ses varannan lördag Lund i med start den 9 november. Övriga kursdagar är den 23 november (online) och 7 december kl 9.30-12.00 (Lund). 

 

Du anmäler dig till hörselprogrammet genom att trycka här nedan. 

 

Pris för hela programmet 999 kr/person

Varje betalande deltagare får ta med sig en gäst gratis

Är du nyfiken och vill boka en plats? Tveka inte – tryck på länken nedan och säkra din plats i vårt program.

Image by Alex Block

TESTIMONIALS

Note

The website is being updated. If you want to get in touch, please email tina@growinglisteningminds.com

kika

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Thanks for submitting!

bottom of page