top of page

För oss som audionomer och forskare är det självklart att hålla oss uppdaterade och följa de senaste forskningsrönen

VÄNTA INTE!

Tyvärr visar studier att många väntar alltför länge med att söka hjälp – i genomsnitt upp till sju år. Det kan bero på flera olika anledningar. Man kanske märker att man har svårt att höra i vissa situationer, men upplever inte att det påverkar tillräckligt för att göra något åt det. Det kan också röra sig om förnekelse, att man är rädd för att få beskedet att man de fakto har en hörselnedsättning.  

Boka tid för hörselundersökning

Även om det kan verka lockande att bortse från tecken på hörselnedsättning är det oklokt att göra så.  Precis som med de flesta medicinska tillstånd är det bättre ju tidigare hörselnedsättningen upptäcks. 

Att lyssna är en aktiv process där hjärnan inte bara mottar ljud utan även tolkar och förstår det som öronen hör.  Vår förmåga att uppfatta och förstå ljud och tal är alltså inte enbart beroende av våra öron, utan även av hjärnans kapacitet att bearbeta de signaler som skickas dit. 

Ju längre tid du går med en obehandlad hörselnedsättning, desto mer påverkas din hjärnas förmåga att tolka och förstå ljud. När du väl börjar använda hörapparater kan det därför bli svårare för hjärnan att lyssna, tolka och förstå olika ljud.

OPTIMERA FÖRUTSÄTTNINGARNA MED VÅRT HÖRAPPARATPROGRAM LISTENING MINDS

Även om det kan verka lockande att bortse från tecken på hörselnedsättning är det oklokt att göra så.  Precis som med de flesta medicinska tillstånd är det bättre ju tidigare hörselnedsättningen upptäcks. 

För oss handlar audiologisk rehabilitering om så mycket mer än bara en hörapparat. Det handlar om att återställa livskvalitet och förbättra kommunikationen i vardagen.

Att lyssna är en aktiv process där hjärnan inte bara mottar ljud utan även tolkar och förstår det som öronen hör.  Vår förmåga att uppfatta och förstå ljud och tal är alltså inte enbart beroende av våra öron, utan även av hjärnans kapacitet att bearbeta de signaler som skickas dit. 

Boka tid för hörselundersökning

Ju längre tid du går med en obehandlad hörselnedsättning, desto mer påverkas din hjärnas förmåga att tolka och förstå ljud. När du väl börjar använda hörapparater kan det därför bli svårare för hjärnan att lyssna, tolka och förstå olika ljud.

Genom att integrera vår ämneskunskap om hörsel, språk, kognition, neurovetenskap och mänskligt beteende har vi utvecklat hörapparatprogrammet @ListeningMinds.

Programmet syftar till att träna upp hjärnans förmåga att lyssna och tolka viktiga språkljud som din hjärna kanske har vant sig vid att inte höra ordentligt. Detta kräver medvetna strategier, vilket är precis vad vi har utvecklat. Behandling av hörselnedsättning, när den görs på rätt sätt, bör liknas vid sjukgymnastik för ditt hörselsystem, snarare än att bara få ett par glasögon om du har en synnedsättning.​​​@ListeningMinds strävar efter att göra dig till en nöjd hörapparatanvändare genom att erbjuda omfattande stöd och uppmuntran. Vårt mål är att hjälpa dig att förstå och hantera din hörselnedsättning på ett sätt som förbättrar ditt välmående och höjer din livskvalitet. Vi är engagerade i att ge dig de bästa förutsättningarna för att optimera din hörselförmåga och leva ett rikare och mer tillfredsställande liv.

Gospel Choir Medlems Kvinna 1

VÄNTA INTE

Tyvärr visar studier att många väntar alltför länge med att söka hjälp – i genomsnitt upp till sju år. Även om det kan verka lockande att bortse från tecken på hörselnedsättning är det oklokt att göra så. 

Image by Miguel Bruna

Vad är på gång?

Under 2024-2025 kommer GLM successivt att bygga upp en verksamhet som vänder sig till vuxna med hörselrelaterade besvär. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli uppdaterad när något nytt händer.

Skriv upp dig på vår sändlista

Tack för att du skickar in!

I Sverige uppskattas omkring 1,5 miljoner individer ha någon form av hörselnedsättning. Det är betydelsefullt att notera att endast ungefär 560 000 personer använder hörselhjälpmedel för att hantera dessa utmaningar. Vidare visar statistik en oroande trend där antalet personer med hörselnedsättning ökar varje år, och alltför många väntar för länge innan de söker hjälp.

Lång väg

VÅRA TJÄNSTER FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING

Marocko

4/11-5/12

5 999 kr

VÅRA TJÄNSTER FÖR DIG MED TINNITUS

Brasilien

4/11-5/12

5 999 kr

Dimmiga bergen

Skottland

4/11-5/12

5 999 kr

​"Medvetet Föräldraskap: Mindfulness, Stresshantering och Stöd för Föräldrar med Hörselnedsättning"

Growing Listening Minds

bottom of page