top of page

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PROFESSIONELLA

Utbildning för professionella: Rubriker
utbildning.png

Är du logoped eller pedagog med lite, eller ingen, tidigare erfarenhet av att möta barn med hörselnedsättning?


Då kan denna introduktionskurs som vänder sig till professionella passa dig. Under sammanlagt 6 timmar fördelat på 2 tillfällen kommer ni att möta kursansvarig och föreläsare Tina Ibertsson från Growing Listening Minds. Medverkande är också logoped och AVT-terapeut Malin Lindgren.

Kursinnehåll:

Olika typer och grader av hörselnedsättning

Olika hörselprov

Tolkning av hörselprov

Betydelsen av tidig upptäckt och tidig intervention

Hjälpmedel, ljudmiljö, kommunikationstrategier

Relationen mellan HÖRA, LYSSNA och FÖRSTÅ

Hörselmedvetenhet och empowerment

Stötta och stärka den språkliga utvecklingen

Tips från logopeden ​

VAD BEHÖVER JAG VETA OM BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING? - EN ONLINEKURS FÖR LOGOPEDER OCH SPECIALPEDAGOGER

Var? Online

Pris? 899 kr + moms

Betalning? Faktura eller paypal

Utbildning för professionella: Rubriker