top of page
SÄTTA PÅ HÖRAPPARATEN_edited.jpg

OM HÖRAPPARAT-
ANPASSNINGEN

Det här kapitlet handlar om vad som händer på de de olika besöken "nybesöket, det andra besöket, utvärderingsbesöket och uppföljningsbesöket" samt vad du som förälder kan göra under den första tiden barnet använder sina hörapparater

Om hörapparatanpassningen: Medarbetare
HÖRAPPARATER_edited.jpg

NYBESÖKET

Det första besöket på er superhjältes hörselresa kallas "nybesök". Vid detta besök kommer du och ditt barn att få träffa en audionom som är specialiserad just på barn, en barnaudionom. Denna audionom kommer ni sedan regelbundet att få träffa under barnets uppväxt.


Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar på era funderingar. Audionomen behöver också ställa flera frågor till er. Dessa frågor är viktiga för audionomen eftersom varje barn, varje hörselnedsättning och varje familj är unik. Audionomen behöver så mycket information som möjligt om just ert barn för att på bästa sätt säkerställa att barnet får rätt anpassning av  hörapparaterna.


Under detta besök så kommer audionomen att ta ett avtryck av ert barns öra, om detta kan ni läsa mer nedan. Ni kommer också tillsammans med audionomen att välja vilken hörapparat ert barn ska bära.


Om barnet är lite större är det bra om hen själv får vara med och säga sitt. Det är stärkande för självkänslan att få vara med och till exempel bestämma vilken färg man vill ha. Utöver det så bidrar dessa egna val till att barnet är mer motiverat vid nästa besök när det dags att för första gången prova sina hörapparater.

För att läsa om hur det går till när man gör ett avtryck, tryck här:

DET ANDRA BESÖKET

När din superhjältes nybesök är avklarat och hörapparaterna samt insatserna är beställda så får man vänta ca 2-4 veckor till nästa besök.

Audionomen kommer vid detta besök att:

  • Sätta hörapparaterna på barnet och säkerställa att de sitter bra.

  • Göra programjusteringar

  • Gå igenom hur hörapparaterna fungerar och hur ni ska sköta dom.

Detta är ett besök som många föräldrar upplever som överväldigande då ni kommer att få mycket information. Det kan underlätta för er om ni har med er ett anteckningsblock samt be er audionom om skriftlig information som ni kan ta med er hem. Fråga gärna också efter tips på olika onlineresurser.

För att underlätta för er under den första tiden så har Growing listening minds gjort en checklista som syftar till att att hjälpa dig att komma ihåg hur du ska hantera och sköta hörapparaterna.


För att ladda ner checklistan, tryck här:

Om hörapparatanpassningen: Medarbetare
Om hörapparatanpassningen: Pro Gallery
barn hörapp.png

UTVÄRDERINGSBESÖKET

Efter ca 4-6 veckor så vill audionomen utvärdera hur det fungerar, både för er och för barnet. Detta besök brukar därför kallas utvärderingsbesöket. För att få en uppfattning om hur anpassningen av hörapparaterna passar för just ert barns typ och grad av hörselnedsättning så kommer audionomen att behöva ställa en hel del frågor om vad som fungerat bra, mindre bra, varit svårt och framförallt så kommer man att fokusera på barnets lyssnande. Även lyssnande i olika ljudmiljöer kommer att belysas.

Det finns olika frågeformulär som man som vårdnadshavare kan ombes fylla i. Dessa frågeformulär är viktiga komplement för audionomen. Beroende på barnets ålder så kan olika frågeformulär komma att användas. Ett av dessa frågeformulär som syftar till att utvärdera just lyssnarförmåga efter en hörapparatanpassning heter PEACH, och det finns att ladda ner på GLM under "En sida för professionella"

En annan del av utvärderingsprocessen är olika hörselundersökningar som görs med och utan hörapparater samt olika test som undersöker barnets förmåga att lyssna på språkljud eller ord, vilket beror på hur gammal barnet är.

Ett av dessa test är Lings Språkljud som med fördel även kan användas hemma för att koll på att barnets hörapparater fungerar som de ska och att barnets lyssnande utvecklas.


För att få mer information om LINGS SPRÅKLJUD, tryck här: 

Om hörapparatanpassningen: Medarbetare
Om hörapparatanpassningen: Pro Gallery

UPPFÖLJNINGSBESÖKEN/KONTROLLERNA

Det är viktigt med en regelbunden kontakt med barnets audionom under barnets uppväxt. Både för att säkerställa att barnet har rätt inställda hjälpmedel och att ni får det stöd ni behöver för att stötta och stärka ert barns utveckling. Allt eftersom er superhjälte växer och utvecklas så kommer olika behov gällande lyssnande, språk  och kommunikation att uppstå. Ibland är man som förälder medveten om dessa behov och ibland så blir de uppenbara försti samband med ett besök hos audionomen.

DESSA BESÖK INNEHÅLLER OFTAST NÅGRA AV FÖLJANDE MOMENT:

  • Samtal

  • Hörselundersökning

  • Lyssna på toner utan hörapparater för att kontrollera om barnets hörsel har förändrats sedan sist​

  • Lyssna på tal utan hörapparater för att kontrollera om barnets hörsel har förändrats sedan sist

  • Lyssna på tal med hörapparater för att kunna jämföra hur barnet hör med och utan hörapparater

  • En kontroll av hörapparaterna för att undersöka om de fungerar som de ska.

Om hörselundersökningen visar att hörseln har förändrats så behöver audionomen justera hörapparatinställningen så att hörapparaterna fungerar så bra som möjligt för den hörselnedsättning som barnet har just idag. Detsamma gäller om något nytt har kommit fram under samtalet. Det kanske är så att ditt barn upplever att hörapparaterna fungerar sämre i vissa situationer men inte i andra. Om det är så behöver audionomen justera hörapparaterna så att de hjälper bättre i dessa situationer.


Ditt barns upplevelse har stor betydelse för audionomens arbete med att säkerställa att hörapparaterna blir så bra inställda som möjligt.

För att få mer information om barnet så är det jättebra om det lite större barnet kan fundera igenom sina hörselsituation och sina behov innan besöket hos audionomen.


Missa därför inte att ladda ner Growing Listening Minds frågor till barnet inför kontrollbesöket

Om hörapparatanpassningen: Medarbetare