top of page
presentation superhjälte.png

OM HÖRSEL

Oavsett om du är förälder, mormor, granne eller jobbar med barn som har hörselnedsättning så finns det massor du kan göra för att stötta ett barn som har hörselnedsättning. Din kunskap, förståelse och acceptans har oerhört stor betydelse för hur vi kan tillgodose barnets behov samt hur barnet ser på sig själv och sin egen hörselnedsättning.

Om hörsel och hörselprov: Bild

OM ÖRAT

Om hörsel och hörselprov: Medarbetare

Hörselsystemet är ett väldigt komplext system där varje del kompletterar varandra och har en egen specifik uppgift.

Den yttre delen, den som vi alla kan se, är den del som kallas YTTERÖRAT eller öronmusslan. Ytterörat fångar upp ljudvågor och leder dom vidare till trumhinnan som börjar svänga. Trumhinnan gränsar till MELLANÖRAT, och när trumhinnan  sätts i svängning så börjar hörselbenen i mellanörat att röra sig. Dessa rörelser orsakar i sin tur att den vätska som finns i INNEÖRAT börjar röra sig. Liksom vågor på vatten färdas dom igenom hörselorganet i cochlan (hörselsnäckan) och gör så att hårcellerna böjer sig. Det i sin tur stimulerar cellerna att omvandla rörelser till nervimpulser som sedan skickas sedan vidare via hörselneven till hörselcentrum i hjärnan.

OLIKA TYPER AV HÖRSEL-
NEDSÄTTNING

Om hörsel och hörselprov: Medarbetare
SENSORINEURAL.png

Det finns tre olika typer av hörselnedsättning och de är uppdelade efter var i örat skadan sitter. Om orsaken till att man hör sämre beror på att inneörat eller hörselnerven inte fungerar som de ska så har man har en SENSORINEURAL HÖRSELNEDSÄTTNING. Den vanligaste sensorineurala hörselnedsättningen orsakas av skadade hårceller.​ Om orsaken till att man hör sämre är att ljudet inte når inneörat som det ska så har man en KONDUKTIV HÖRSELNEDSÄTTNING, eller ett ledningshinder dvs något hindrar ljudet från att ledas fram. Man kan också ha en sk KOMBINERAD HÖRSELNEDSÄTTNING. Då hör man sämre på grund av att varken inneörat eller mellanörat fungerar som de ska.

I många fall är orsaken till hörselnedsättningen okänd. I andra fall kan man fastställa att det finns en ärftlighet för hörselnedsättning. En hörselnedsättning kan också orsakas av miljömässiga faktorer såsom syrebrist i samband med förlossningen eller virusinfektioner. Cytomegalovirus, eller CMV, är den vanligaste icke-genetiska orskaken till hörselnedsättning hos barn. 

LITE KORT OM OLIKA HÖRSELPROV

Om hörsel och hörselprov: Medarbetare
Namnlös design (3).png

Det finns flera olika hörseltester som används för att ta reda på om ditt barn har en hörselnedsättning, och isåfall vilken typ och vilken grad av nedsättning. Vilket av dessa tester som används just vid ett specifikt tillfälle bestämmer läkaren och/eller audionomen. Beslutet beror på en rad olika faktorer så som bland annat barnets ålder och syftet med mätningen. Den diagnos som slutligen ställs baseras på information från flera olika hörseltester, men också från den information som man fått från föräldrarna och/eller från journalen.


Observera att de mätningar som tas upp här är bara några av flera, och de förklaras enbart ytligt. För ytterligare information, titta gärna på till exempel 1177.se eller på Hörsellinjens hemsida www.horsellinjen.se  

OAE_edited.jpg

OTOAKUSTISKA EMISSIONER (OAE)

Cirka 1–2 per 1000 nyfödda i Sverige identifieras med en hörselnedsättning i samband med den neonatala hörselscreeningen på BB. Denna screening erbjuds sedan 2007 samtliga nyfödda och den utförs redan några dygn efter förlossningen. Screeningtestet utförs oftast av personal som jobbar på förlossningen.

HUR GÅR DET TILL?

OAE tar enbart tar några minuter att genomföra. Mätningen kan med fördel utföras när ditt barn sover i din famn eller i sängen. En prob placeras i hörselgången, och i denna prob finns det två delar. Den ena delen sänder ut ett ljud och den andra delen är en mikrofon som fångar upp ljud. Det ljud som fångas upp är ett eko från de yttre hårcellerna i inneörat och säger enkelt uttryckt någonting om hårcellernas funktion. Efter genomfört test så får man veta om svaret är godkänt eller icke godkänt. Skulle ditt barns OAE-mätning uppvisa ett icke godkänt svar så kommer ni att få en tid för en uppföljning hos en audionom.

Vid denna uppföljning så testar man om hörseln på ditt barn med hjälp av denna och/eller en annan screeningmetod som kallas hjärnstamsaudiometri (ABR).

Om hörsel och hörselprov: Text
ABR_edited.jpg
Om hörsel och hörselprov: Text
ABR FOTO.png

AUDITORY BRAINSTEM RESPONS

Denna mätning görs oftas som en uppföljning när man inte fått ett godkänt OAE-svar. 

HUR GÅR DET TILL?

Undersökningen tar längre tid att genomföra och  kan enbart genomföras om barnet är helt stilla. Man vill därför att din bebis ska sova. Är barnet lite större så kan man ge lugnande medel, eller utföra mätningen under narkos. Audionomen placerar elektroder på olika ställen på barnets huvud, och dessa elektroder syfta till att fånga upp elektriska impulsersom kommer från hörselnerven och hjärnstammen.

Om hörsel och hörselprov: Bild
VRA_edited.jpg

VRA

När man utför VRA så sitter barnet på en stol eller i förälderns knä. Under mätningen får barnet lyssna på toner (eller pip) och audionomen lär barnet att titta åt det håll som ljudet kommer från. Detta görs genom att man belönar barnet visuellt. Till exempel kan en bild synas på en dataskärm när barnet har hört tonen, och tittat efter den. När barnet väl har lärt sig att lyssna och ge responsen "titta efter tonen" så kommer audionomen variera frekvens och ljudstyrka så att barnets hörtrösklar kan fastställas.

Om hörsel och hörselprov: Text
LEKAUDIOMETRI_edited.jpg

LEKAUDIOMETRI

Den mätning som kallas lekaudiometri skiljer sig inte speciellt mycket från den mätning som man gör när man vill fastställa hörtrösklar på vuxna. Skillnaden är att man anpassar responsen så att det blir mer likt en lek. Om man testar en vuxen så ber man hen trycka på en knapp när tonen är uppfattad. Om man testar ett barn så ber man istället barnet att till exempel bygga med en kloss, eller lägga en pusselbit. Tanken är att man genom att göra det mer likt en lek kan behålla barnets intresse längre.

Om hörsel och hörselprov: Text
HÖRSELPROV 1.png

SÅ, VAD ÄR DÅ TONAUDIOMETRI?

Man kan dela upp de tester som används till barn efter den respons man studerar. De tester som kräver någon respons från barnet går under samlingnamnet tonaudiometri och dessa mätningar är centrala inom audiologin. Det är resultatet från dessa som man kan utläsa på hörselprovet (audiogrammet). Tonaudiometri utförs både för att kunna sätta en diagnos, dvs för att få svar på om barnet hör eller ej, och för att få underlag vid anpassning av tekniska hörselhjälpmedel.

Om hörsel och hörselprov: Bild
TYMPANOMETRI,.png

TYMPANOMETRI

För att undersöka så att barnets trumhinna rör sig som den ska så används ett test som heter tympanometri. Genom att kontrollera trumhinnans rörlighet så får man veta om det finns luft eller vätska i mellanörat. Audionomen placerar en sk prob med en kuff i örat och en signal skickas. En mikrofon mäter sedan hur mycket ljud som reflekteras. Om det till exempel finns luft eller vätska i mellan örat så kommer trumhinnan att spännas och förlora sin rörlighet. En orörlig trumhinna kan inte leda  ljudet vidare till mellanörat på samma sätt som en rörlig trumhinna och det påverkar barnets förmåga att höra.

Detta test går väldigt snabbt att genomföra, och är över på några sekunder, men det är viktigt att barnet är så stilla som möjligt.


Om hörsel och hörselprov: Text

LITE KORT OM AUDIOGRAMMET

Om hörsel och hörselprov: Medarbetare
barn tomt audiogram.png

Resultatet från ett hörselprov visas på något som kallas ett audiogram. Det som redovisas är decibelnivå och frekvens. Decibel säger något om hur starkt ljudet har behövt vara för att barnet ska kunna höra tonen. Ju högre siffra, desto starkare ljud. Frekvensen säger något om hur mörka respektive ljusa tonerna som barnet har lyssnat på är där 0,125 är det allra mörkaste ljudet och 8 kHz är det allra ljusaste. 

Genom att ta reda på hur starka ljuden har behövt vara vid varje frekvens - på barnets högra OCH vänstra öra - så kan audionomen ta reda på:


TYP av hörselnedsättning (konduktiv/ledningshinder eller sensorineural)

GRAD av hörselnedsättning (mild, måttlig, grav eller mycket grav)

LOKALISERING (ensidig eller dubbelsidig)

DET HÄR BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG KOMMUNICERAR MED ETT BARN SOM HAR HÖRSELNEDSÄTTNING

Om hörsel och hörselprov: Rubriker
viktigt.png

KOMMUNIKATION SKER MELLAN MÄNNISKOR! VI BÄR ALLA ANSVARET!

Om hörsel och hörselprov: Bild
LYSSNARBUBBLA.png
ÖRONENS.png
ljudmiljön.png

Ett barn med hörselnedsättning har större behov än andra barn av att vi som finns runt barnet tänker på avståndet när vi pratar.  Man brukar säga att om du befinner dig ca 1.5 meter ifrån barnet så befinner du dig inom barnets ”lyssnarbubbla”. Om barnet befinner sig i en bullrig ljudmiljö så minskar barnets lyssnarbubbla vilket gör att hela eller delar av ett meddelande blir mycket svårare för barnet att höra.

Tänk på öronens behov av ögonen. Kommunikationen flyter bäst och barnet behöver anstränga sig mindre om ni tittar på varandra när ni pratar.  Skulle ni befinna er i en lyssningsmiljö med  mycket bakgrundsljud så blir detta ännu viktigare. Att kunna avläsa dina läppar, se dina gester och ditt ansiktsutryck har stor betydelse för barnets möjlighet att höra dig.

Tänk på att barnet, oavsett om hen använder hörselhjälpmedel eller ej, hör bäst i tysta lyssningsmiljöer. Så fort det är många som talar samtidigt eller om en tv står på i bakgrunden så behöver barnet jobba extra hårt för att lyssna.

Om hörsel och hörselprov: Medarbetare
presentation superhjälte.png

JAG HÖR DIG BÄTTRE OM DU PRATAR I KORTA MENINGAR OCH SAKTAR NER DITT TALTEMPO SÅ ATT DU INTE PRATAR SÅ FORT

Om hörsel och hörselprov: Bild

Prenumerationsformulär

Håll dig uppdaterad

Tack för ditt meddelande!

FYLL I PRENUMERATIONSFORMULÄRET NEDAN.png

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM VAD SOM HÄNDER PÅ GLM?

Om hörsel och hörselprov: Bild
Om hörsel och hörselprov: Subscribe
bottom of page