top of page
hjärtagubbe.png

HÄR HITTAR DU SOM FINNS NÄRA ETT BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING INFORMATION OCH INSPIRATION SOM SYFTAR TILL ATT STÖTTA OCH STÄRKA UTVECKLINGEN AV HÖSELMEDVETENHET OCH SJÄLVKÄNSLA HOS ALLA FANTASTISKA SUPERHJÄLTAR

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Bild
MINA HÖRAPPARATER.png

Hörapparater är förhållandevis ovanliga, framförallt på barn, så det kommer att komma stunder då andra ställer frågor. Det är oftast inte menat som något elakt men är man som barn inte förberedd, eller har sämre självkänsla, kan det upplevas som läskigt. Att vara hörselmedveten betyder att man har kunskap om sin hörselnedsättning, är medveten om sina behov samt har kännedom om hur man hanterar de utmaningar som man möter på grund av hörselnedsättningen. Genom att tillsammans säkerställa att barnen utvecklar hörselmedvetenhet så kommer barnen med självkänslan intakt bättre kunna äga sin hörselnedsättning och stå upp för sina behov. Missa inte "superhjältegubbens sida för alla fantastiska barn med hörapparater som finns här:

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Bild

"DET DU ÖVAR PÅ VÄXER SIG STARKARE"

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Medarbetare

Hjärnan är plastisk och dess förmåga att utveckla den känslomässiga kapaciteten, självkänslan och tilltron till den egna förmåga är enorm. Hjärnan formar sig hela tiden, och om du så att säga matar de regioner i hjärnan som är förknippade med tillfredställelse och välmående så kommer dessa områden växa sig starkare, men tyvärr är motsatsen också sann. Det betyder att om du matar din hjärna med negativa tankar, en negativ självbild och kontinuerligt påminner dig om din egen oförmåga så är det dessa områden, som kommer att växa sig starkare.

grow togetehr.png

Growing listening minds grundar sig i orden; ”det du övar på växer sig starkare”, och i ambitionen att bidra med utbildning, material, information och inspiration till dig som finns nära ett barn med hörselnedsättning att stötta barnet till att utveckla en god självkänsla .

grow_edited.jpg

Flera forskare inom audiologi, så som Karen Anderson, Kris English och Jane Madell, menar att barn med hörselnedsättning kan behöva stöttas lite extra i att utveckla ett starkt SJÄLV. Ett starkt själv som hjälper dem att både känslomässigt och mentalt förhålla sig till det de vet om sig själva, och ju tidigare vi som finns i barnets nätverk, lär barnen att förhålla sig till sig själva, desto bättre.Barn behöver, precis som vi, lära sig att själva reflektera över livets upp och nedgångar. De behöver hitta sina egna verktyg och redskap. Detta kan vi hjälpa dem med. Vi kan finnas där. Vi kan visa tillit. Vi kan vara nyfikna, och vi kan vilja lära känna dem. Så som de är. FANTASTISKA.

Hållningsanläggning
FYLL I PRENUMERATIONSFORMULÄRET NEDAN.png

FÖR ATT HÅLLA DIG UPPDATERAD OM VAD SOM HÄNDER PÅ GLM FYLL I UPPGIFTERNA NEDAN

På så sätt får du till exempel information om när Growing Listening Minds släpper sin onlineföreläsning om empowerment, självkänsla och hörselmedvetenhet

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Rubriker

Prenumerationsformulär

Håll dig uppdaterad

Tack för ditt meddelande!

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Subscribe
Pink Building

HUR VI PRATAR OM BARNETS HÖRSELNEDSÄTTNING

Att känna sig trygg i att vara den man är, och att lita på sitt eget värde är inte så enkelt som det kanske för vissa låter. Det är en process där en av förutsättningarna är att vi som befinner oss närmast barnet, föräldrar, syskon, anhöriga, vänner och lärare ser och accepterar barnet som det är.  Hur vi interagerarar och hur vi pratar om barnets hörselnedsättning har betydelse. När vi runt barnet pratar öppet, icke-dömande och intresserat om hörselnedsättningen kan det hjälpa barnet att känna sig både sedd och accepterad.

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Medarbetare
BARNS SJÄLVKÄNSLA BEHÖVER NÄRING.png

BARNS SJÄLVKÄNSLA BEHÖVER NÄRING OCH VÄXER HUVUDSAKLIGEN NÄR DE VIKTIGASTE PERSONERNA I BARNETS LIV SER, ERKÄNNER OCH ACCEPTERAR BARNET FÖR DEN DE ÄR.

BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING KAN.png

MÅNGA FORSKARE MENAR ATT BARN MED HÖRSELNEDSÄTTNING KAN BEHÖVA LITE EXTRA STÖD FÖR ATT UTVECKLA ETT STARKT "JAG". ETT "JAG" SOM HJÄLPER DEM ATT ÄGA SIN HÖRSELNEDSÄTTNING OCH BLI MEDVETENA OM VEM DE ÄR OCH VAD DE BEHÖVER.

KUNSKAP.png

BRIST PÅ KUNSKAP, ACCEPTANS OCH STÖD FRÅN OMGIVNINGEN GÖR DET SVÅRT FÖR BARN ATT UTVECKLA EN EGEN ACCEPTANS FÖR 
HÖRSELNEDSÄTTNINGEN

MISSA INTE

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Medarbetare
den stora frågestunden 1_edited.jpg

DEN STORA FRÅGESTUNDEN

Ett barns självkänsla, och kunskap om sin hörselnedsättning, påverkar hur barnet ser på sig själv och sitt eget värde.


Att bygga en stark självkänsla är en process där en av förutsättningarna är att vi som står barnet närmast, både föräldrar och professionella, ser och accepterar barnet som det är.


Hur vi interagerar och hur vi pratar om barnets hörselnedsättning har betydelse. När vi pratar öppet, icke-dömande och intresserade om hörselnedsättningen kan det hjälpa barnet att känna sig både sedd och accepterad.


Den stora frågestunden - 20 frågor för barn med hörselnedsättning" syftar till att lyfta samtalet och locka till både viktiga och roliga samtal. Häftet innehåller 20 frågor som ska hjälpa barn och vuxna att prata om barnets hörselnedsättning och andra viktiga ämnen som tacksamhet, motståndskraft, självkänsla och mycket mer.

10 GODA RÅD TILL VÅRA FANTASTISKA SUPERHJÄLTAR

Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Rubriker
Om självkänsla och hörselmedvetenhet: Pro Gallery
bottom of page