top of page
NY LOGGA.jpg
NY LOGGA.jpg

För dig som finns nära ett barn med hörselnedsättning

Growing Listening Minds erbjuder material, utbildningar och föreläsningar för föräldrar, professionella och andra viktiga vuxna som finns nära ett barn med hörselnedsättning som använder hörapparater.

SUPERHJÄLTE PAPPA BARN .png

Det så viktiga nätverket

Tillsammans med vårdnadshavare, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna strävar Growing Listening Minds (GLM) efter att skapa de bästa förutsättningarna för att barn med hörselnedsättning ska lära sig lita på sitt eget värde samt utveckla en god språklig och kommunikativ förmåga.

Allt som GLM gör bottnar i en strävan att ge barn med hörselnedsättning kraften att känna sig EMPOWERED och utvecklas i en värld där de kan vara stolta över sitt unika värde och sina förmågor.

Vår KUNSKAP, FÖRSTÅELSE OCH ACCEPTANS

har väldigt stor betydelse för hur barnet på sikt kommer att se på sig själv, på sin hörselnedsättning och på sina kommunikativa behov. 

 

Oavsett om du är förälder, mormor, granne, eller om du möter barn med hörselnedsättning inom ramarna för din tjänst, så finns det massor du kan göra för att stötta och stärka ett barn som har hörselnedsättning som använder hörapparat och GLM finns här för att bistå med tips, stöd och råd. 

Ansiktet bakom

Mitt  namn är Tina Ibertsson

Jag som driver GLM heter Tina Ibertsson och jag är legitimerad audionom, medicine doktor i audiologi, EMCC-certifierad föräldracoach (family-lab) och diplomerad mindfulnessinstrukör (mindfulnesscenter).  De senaste 20 åren har jag arbetat som pedagog och forskare vid Lunds Universitet där jag har specialiserat mig på barn med hörselnedsättningar och på det som jag kallar barnaudiologi ur ett helhetsperspektiv. 

 

Är du intresserad av att anlita mig som föreläsare? Välkommen att ta kontakt nedan

tina.png
SUPERHJÄLTE BARN 2.png

Ord om GLM

“Tina visar på helheten och kontexten kring barnet och hur viktig varje del är för utvecklingen av individens framtida förmågor. Så klokt och stärkande för oss som undervisar och utvecklar elever med hörselnedsättning.”

Christian Örn, Rektor, Silviaskolan i Hässleholm

"BUSAUTBILDNINGEN FÖR PROFESSIONELLA är en av de bästa kurserna som jag har gått." 

Elisabeth Eklund, logoped Östersund

"Initiativet till Growing Listening minds är både behjärtansvärt och nödvändigt!

Vi vet att omhändertagande av barn med hörselnedsättningar tyvärr inte är 'likvärdigt', och att den rådgivning och det stöd man får som förälder varierar. 

Growing Listening Minds ger tips och råd om vad familjen och nätverket runt barnet kan göra för att stötta och stärka barn med hörselnedsättning. Både produkterna, och dessa tips och råd är väl förankrade i forskningen.

Som logoped känns det viktigt att lyfta att det är just i ett socialt sammanhang det lilla barnet lär sig språk. Det sker i samspel med familjen, föräldrar,  syskon och mor och farföräldrar.

"Den stora frågestunden" är ett ypperligt material för att stärka inte bara självkänsla och hörselmedvetenhet, utan också den språkliga förmågan."

Birgitta Sahlén, Professor i Logopedi, Lunds Universitet

"Tina är kunnig och professionell. Genom sitt företag GLM förmedlar hon ovärderlig kunskap kring hörselnedsättning hos barn med en väl förankrad teoretisk grund"

Ulrika Wallinius, Logopedisk Ledningsansvarig Eslövs kommun

"Growing Listenings Minds skapar material, lyfter den senaste forskningen och publicerar viktiga  texter och artiklar för att ge omvärlden det senaste nytt kring hörsel och hörselnedsättningar.  

Detta har jag verkligen längtat efter! Ett modernt perspektiv och lyft för alla som finns nära ett barn som har en hörselnedsättning. Detta är exakt vad vi behöver!"

Mia Maria Lindberg Hörselpedagog, Hässleholm

Nyheter

Äntligen är Growing Listening Minds föräldraguide HAPPY klar och finns att beställa. HAPPY syftar till att bidra med kunskap, råd och tips till föräldrar som just nu håller på att vänja sig vid hörapparaterna som en del av sin vardag, För att beställa, maila eller gå in i webbutiken:

Material att köpa

Material att ladda ner gratis

TVÅ SUPERHJÄLTAR.png

Missa inte att få uppdateringar

Tack för att du skickar in!

bottom of page