top of page
Image by Maria Oswalt

GROWING LISTENING MINDS MÅLSÄTTNING

Growing Listening Minds (GLM) strävar efter att att utbilda, stötta och uppmuntra er på er resa mot bättre hörselkunskap och hörselhälsa. Genom våra program, vårt individuella stöd och våra kurser och utbildningar hjälper vi er att förstå och hantera hörselnedsättning på ett sätt som förbättrar välmående och livskvalitet för alla.

Trots att många människor lever med hörselnedsättning är varje individ unik, och ingen hörselresa är den andra lik. Varje person upplever sin hörselnedsättning på sitt eget sätt, påverkat av faktorer som graden av hörselförlust, typen av hörselnedsättning, socialt stöd, erfarenheter och personlighet. Detsamma gäller för oss som står nära någon med hörselnedsättning. Oavsett om vi är vårdnadshavare, partners, mor- eller farföräldrar eller syskon, påverkas vi alla på olika sätt. Forskning visar att kunskap om hörsel är avgörande för alla. Både den drabbade och nätverket runtomkring behöver förstå och hantera hörselnedsättningen och dess konsekvenser.

Image by Bekky Bekks

GLM ACADEMY

GLM Academy är vår utbildningsplattform där vi samlar utbildningar, föreläsningar och webinarier från ledande experter inom hörselhälsa, audiologi och relaterade områden. Våra föreläsningar täcker allt från grundläggande hörselkunskap till avancerade ämnen och riktar sig till yrkesverksamma, individer med hörselnedsättning och deras nätverk .

Image by Georgie Cobbs

Du är inte ensam

Visste du att över 1,5 miljarder människor världen över lever med någon form av hörselnedsättning? I Sverige är det ungefär 1,5 miljoner människor som delar denna upplevelse. Du är alltså långt ifrån ensam! Enligt World Health Organization (WHO) förväntas antalet personer med hörselnedsättning stiga markant de kommande åren, med en prognos på att 2,5 miljarder människor kommer att ha någon form av hörselnedsättning år 2050. Att leva med hörselnedsättning kan vara utmanande, men det finns hjälp att få.

UTFORSKA GROWING LISTENING MINDS TJÄNSTER FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING

Under 2024-2025 kommer GLM successivt att bygga upp en verksamhet som också vänder sig till vuxna med hörselrelaterade besvär. Första tjänsten ut är gruppcoaching för föräldrar som själva har en hörselnedsättning.

Läs mer här:

Genom att dela erfarenheter, utmaningar och framsteg med andra föräldrar som också har en hörselnedsättning skapas en känsla av gemenskap och förståelse. Vid två tillfällen möts vi för att stötta varandra till att identifiera vardagens lärdomar, upptäcka dina styrkor och tillhandahålla verktyg och strategier för att inspirera och motivera.

 

Praktisk Information

Vi kommer att ha två inspirerande träffar:

  • Datum: 8 november och 22 november

  • Tid: Fredag eftermiddag kl 13.00-16.00

  • Plats: Online eller på plats (beroende på dina preferenser)

Mellan dessa träffar kommer vi att arbeta med Growing Listening Minds föräldracoachingbok, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dig i materialet och reflektera över dina lärdomar.

Har du en vän som också är förälder och har en hörselnedsättning? Ta chansen att delta tillsammans i vår gruppcoaching och betala bara för en plats. Ni är båda varmt välkomna att dela denna värdefulla upplevelse och stötta varandra på resan mot en tryggare och mer harmonisk föräldraroll.

Image by MI PHAM

UTFORSKA GROWING LISTENING MINDS TJÄNSTER FÖR DIG SOM ÄR VÅRDNADSHAVARE

Fröet till Growing Listening Minds såddes för några år sedan när mina kollegor och jag vid Lunds universitet genomförde ett projekt där vi intervjuade ungdomar med hörselnedsättning om deras upplevelser. Ungdomarnas berättelser om hur lite både de själva och deras omgivning visste om deras hörselnedsättning, samt hur mycket energi de lade på att inte bara lyssna utan också aktivt försöka dölja sin hörselnedsättning, berörde mig djupt. Dessa insikter blev starten på Growing Listening Minds.

HÖRSELPROGRAM

"DITT HÖRSELPROGRAM HAPPY"
999 kr/person

  • Är du förälder eller mor-/farförälder och söker mer kunskap, uppmuntran och inspiration?

  • Vill du få möjlighet att träffa andra föräldrar?

  • Vill du lära av andra föräldrar, våra sk, HAPPY-mentorer, som kommit längre på sin hörselresa?​

Hörselprogrammet HAPPY är utvecklat och lett av Tina Ibertsson, grundare av Growing Listening Minds. HAPPY är ett hybridprogram där vi varvar träffar i våra lokaler centralt i Lund med onlineträffar och praktiska övningar.

 

Programmet består av föreläsningar, diskussioner, inbjudna gäster och praktiska övningar. Genom att delta i HAPPY-programmet får du tillgång till aktuell forskning, information, resurser och vägledning, vilket kan göra en stor skillnad för både ditt barns utveckling och din egen trygghet som förälder.

 

I höst är första tillföllet av tre den 9 november.

Bjud med dig din mor/far/svärmor/svärfar/bror eller syster utan extra kostnad

superhjälte större_edited_edited.jpg

Föräldracoachingprogrammet består av 5 individuella onlinesamtal och syftar till att stötta och peppa dig till att känna dig empowered och stärkt i din föräldraroll.  Samtalen sker, om inget annat avtalas, online.

Vi alla, oavsett hur starka och självständiga vi är, kan gynnas av att ibland ha någon vid vår sida som agerar som ett stöd. Ibland krävs det helt enkelt en annan människas närvaro för att lyfta oss, lyssna på oss och ställa de rätta frågorna som hjälper oss att få klarhet och insikt.

 

Er coach är Tina Ibertsson, grundare av GLM, och medicine doktor i audiologi, leg. audionom, EMCC-certifierad föräldracoach, diplomerad mindfulnessinstruktör och stresscoach.

Image by Prophsee Journals

GROWING LISTENING MINDS MATERIAL

kika

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Thanks for submitting!

bottom of page